Farmaceuters perspektiver på og erfaringer med afmedicinering: En national spørgeskemaundersøgelse på primærapotek - NYT PROJEKT

Om projektet

Dette projekt ønsker at give indsigt i apoteksfarmaceuters perspektiver på og erfaringer med afmedicinering i Danmark, da viden om dette er vigtig for at fremme afmedicinering i Danmark. 

Baggrund

Medicinforbruget er stigende i samfundet, og dette ses især blandt ældre borgere. Data fra Danmarks Apotekerforening fra 2022 viser en stigning i medicinforbruget på 4 % sammenlignet med 2021.

Afmedicinering er den kliniske proces, som via dosisreduktion eller seponering, skal sikre, at patienter kun tager de lægemidler, de har brug for. Apoteksfarmaceuter kan potentielt spille en vigtig rolle ift. afmedicinering.

En undersøgelse fra Finland viser, at apoteksfarmaceuter godt kender til afmedicinering, og at de gerne vil bidrage til det i deres daglige arbejde. Andre undersøgelser fra Irland viser, at apoteksfarmaceuter mener, at mangel på tid er en essentiel barriere, der forhindrer udførelse af afmedicinering. Vigtige løsninger er en god tovejs kontakt med receptudskriver og tværfagligt samarbejde blandt sundhedsprofessionelle. Der ønskes indsigt i apoteksfarmaceuters perspektiver på og erfaringer med afmedicinering i Danmark, da viden om dette er vigtig for at fremme afmedicinering i Danmark.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan danske apoteksfarmaceuter tænker om afmedicinering, og hvilke erfaringer de har med det. Hertil vil der ses på, hvilke barrierer der er, når afmedicinering skal udføres i praksis, og hvilke facilitatorer der kan bidrage positivt til dette.

Projektets design og metode

  1. Det er en national spørgeskemaundersøgelse. For at indsamle data til projektet vil vi lave et elektronisk spørgeskema via REDCap. Spørgeskemaet vil blive udviklet med udgangspunkt i litteraturen og pilottestet via Odense Apoteket Ørnen.

    Vi vil gerne indsamle besvarelser fra fleste mulige apoteksfarmaceuter. Vi ønsker i den forbindelse at bruge Netværk for Udvikling af Apotekspraksis til rekruttering af apoteker.

Tidsplan

Start februar 2024 - juni 2024

Spørgeskemaet bliver udarbejdet i februar og pilottest af spørgeskemaet kommer til at foregå efter godkendelse af spørgeskemaet af projektleder. Efter endt pilottest vil spørgeskemaet blive sendt til apoteker landet over. Dataindsamlingen kommer til at foregå over 2 måneder, hvorefter databehandlingen vil foregå i maj måned. Rapporten vil blive udarbejdet sideløbende med databehandlingen og afleveres senest 1. juni 2024. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en videnskabelig artikel.

Organisering

Farmacistuderende, Emilie Fjeldsted Kucza

Farmacistuderende, Marius Emil Skov

Cand.pharm., ph.d, Carina Lundby

Telefonnr: +4560143258
E-mail: Carina.Lundby.Olesen@rsyd.dk
Arbejdsadresse: Forskningsenheden, Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital. Solfaldsvej 38. 5000 Odense C

Projektfakta
Finansiering
U2F Har bevilliget midler til et arbejdsophold til udvikling af samtalemodel, spørgeramme mv. Apoteker betaler timer. Afholde samtaler / indsamling af data sker som led i apotekets vanlige rådgivningsopgave. Databearbejdning sker i arbejdstiden evt. suppleret med interessetimer fra farmaceuterne.
Kontakt
Startdato
1. feb. 2024
Publikationer