Anvendelse af det vægtreducerende lægemiddel Wegovy i Danmark: Et apoteksbaseret spørgeskemastudie

Om projektet

Brugere af Wegovy er en helt ny patientgruppe, som der på nuværende tidspunkt vides meget lidt om. For at apotekspersonalet kan målrette deres rådgivning til denne gruppe, er det relevant med viden om patienterne.

Baggrund

Wegovy er godkendt til behandling af overvægt og landede på apotekernes hylder tilbage i december 2022. Siden har der været stor efterspørgsel på Wegovy i Danmark, og på få måneder er salget steget kraftigt.

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen indløste 25.360 personer recept på Wegovy i februar 2023, og en måned senere var tallet oppe på 37.710. Den store efterspørgsel belaster regionernes budgetter til medicin, og fra januar 2024 har Sygesikring Danmark valgt at trække tilskuddet til Wegovy.

Formål

Formålet med dette projekt er at undersøge brugen af Wegovy i Danmark. Dette vil omfatte en kortlægning af patienterne, herunder hvem der bruger Wegovy, faktorer relateret til opstart af behandling og selve behandlingen, herunder hvilke bivirkninger de oplever, om de har komplikationer til overvægt, om de tidligere har forsøgt sig med andre vægtreducerende initiativer samt deres holdninger til fx administrationsform, tilskud og muligheden for medicinsamtaler på apoteket.

Projektets design og metode

Vi vil udvikle et kort spørgeskema til brug i skranken, hvor patienter, som indløser en recept på Wegovy til enten sig selv eller på vegne af en anden, inviteres til at deltage. Pilottest af spørgeskemaet vil ske i samarbejde med Odense Apoteket Ørnen, og det endelige skema vil blive administreret på ca. 20 apoteker over en periode på to uger. Målet er min. 1000 besvarelser

Sideløbende med dette projekt laver vi et registerstudie, der kortlægger brugen af Wegovy via de danske sundhedsregistre (ledes af forskergruppe fra Aarhus).

Tidsplan

Start juli 2023 – marts 2024.

Vi forventer primo juli at opstarte udvikling og pilottest af spørgeskema. Til august vil vi rekruttere apoteker sideløbende med, at vi løbende starter dataindsamling op på apoteker. Dataindsamlingen vil forløbe over fire måneder. Herefter vil vi bruge to måneder på databehandling og to måneder på artikelskrivning og formidling.

Formidlingsplan

Bred formidling. Videnskabelig artikel i internationalt tidsskrift. Formidling af resultater til netværket og i relevant fagpresse, fx Farmakonomen, Pharma og/eller Farmaci. Formidling via projektgruppens platforme på sociale medier (LinkedIn, Twitter).

Organisering

  • Farmaceut, Malene Svoldgaard Poulsen
  • Farmakonom, Marianne Nielsen
  • Professor, ph.d., dr. Med., Anton Pottegård
  • Farmaceut og forskningsleder, Carina Lundby

Projektgruppen består af medarbejder fra Forskningsenheden på Sygehusapotek Fyn og Syddansk Universitet (Odense).

 

Projektfakta
Finansiering
Daglig drift
Kontakt
Startdato
2. jul. 2023