netvaerk-for-udvikling-af-apotekspraksis-logo-farve_dk

Afsluttede projekter

Vælg status
Forskningsprojekter (35)
Projektet undersøger, om apoteket kan medvirke til bedre brug af Pepfløjter. Det sker ved at undersøge, hvilken instruktion apoteket skal give i forbindelse med salg...
Partnere
Lone Søndergaard, Aarhus Viby Apotek
Ca. 58 % af kræftoverlevere oplever senfølger efter endt kræftbehandling 2,5 år efter at diagnosen er stillet. Ca. 35 % af dem mener ikke, at de fik den relevante...
Under corona er opstået en stor folkelig interesse for lægemiddeludvikling og for naturen. Men de færreste ved hvor tæt de to ting egentligt er forbundne. Og mange...
Partnere
KU Sund
Formålet med denne kortlægning er at beskrive art og omfang af initiativer vedr. egenomsorg, der tilbydes fra de danske apoteker.  
Partnere
Københavns Universitet
I undersøgelsen afdækkede vi følgende udfordringer: Håndtering af selve dosisrullen, overblik over indhold i poserne, non-compliance, håndtering af sidedoseringer,...
Mange ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk er afhængig af tolkning i forhold til at forstå udredningsprogrammer, diagnose og behandling. Ligeledes er...
Partnere
Syddansk Universitet
Utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og medicineringsfejl forekommer ofte som følge af upræcis og mangelfuld kommunikation mellem sundhedspersonale, men kun få...
Formålet med projektet er at kortlægge omfanget af medicin indleveret af borgere på apotekerne i Danmark, at kategorisere det indleverede medicin på forskellige...
Partnere
KU, Lægeforeningen, Danmarks Apotekerforening,...
Undersøgelser har vist, at børn og unge mangler basal viden om medicin, at de er meget autonome i deres omgang med medicin, og at de ikke taler meget med deres...
Partnere
Københavns Universitet
Projektets fokus er at undersøge de danske apoteker i en bæredygtig sammenhæng. Det ønskes at beskrive og forstå apotekernes opfattelse og rolle i den bæredygtige...
Partnere
KU Sund
I pakker med lægemidler er det pr. lovkrav nødvendigt at have skriftlig information. Dette findes i alle pakninger som indlægsseddel i papir. På apoteket er det vores...
Partnere
Farmaceutstuderende på studieophold, uddannelsesapoteker,...
Formålet med projektet er at undersøge patientperspektivet i seponeringsprocessen. Desuden har projektet til formål at beskrive i hvilken grad, og hvordan patienterne...
Formålet med projektet er at identificere hvilke typer smertestillende medicin kunder afhenter på apoteker i primærsektoren samt hvilke indikationer der ligger til...
Partnere
Syddansk Universitet
Formålet med specialeprojektet er, at afdække om screening for halsbetændelse kan blive en ydelse, som apoteket i fremtiden skal tilbyde herunder undersøge om det er...
Formålet med projektet er at oversætte spørgeskemaet Living with Medicines Questionnaire version 3 til dansk og validere det i en dansk kontekst. 
Formålet med dette studie er at undersøge og afdække apoteksfarmaceuters erfaringer med misbrug og forkert håndtering af håndkøbslægemidler. Herunder at samle...
Covid-19 antistoftest er en ny ydelse på apoteket. Kunden skal selv betale for ydelsen og i dialogen inden antistoftesten tages, oplyser apoteket om, at resultatet er...
Partnere
APOVAC og Practio
Formål med projektet var er at indsamle og beskrive KU-studieopholdsstuderendes erfaringer med og refleksioner over COVID-19 i foråret 2020 hvad angik apoteksøkonomi,...
Projektet vil belyse omfanget af leveringssvigt på privat apotek, så både apotekere, apoteksansatte og Apotekerforeningen får et faktisk billede af, hvor meget det...
Partnere
Farmakonom: Julianne Marie Riis Hansen, Sønderbro Apotek...
I projektet ”Narrativ Medicin i Apotekspraksis” undersøges tilsvarende om træning i narrativ medicin kan fremme apoteksfarmaceutens empatiske, kommunikative og...
Baggrund: Det er veldokumenteret, at kombinationen af diuretika og en ACE-hæmmer (eller angiotensinII receptorantagonist) sammen med NSAID giver en risiko for akut...
Partnere
Stege Apotek, Ejby Apotek, Kbh. Øresundsapotek, Syd Dansk...
Baggrund 1 juli 2019 trådte ordningen om. behandlerfarmaceuters genordination af udvalgte lægemidler i kraft på de danske apoteker. Det er væsentligt at få afdækket,...
Partnere
SDU, KU og Pharmakon + studieopholdsapoteker.
Formålet med dette studie er at undersøge om denne patientgruppe har udfordringer med at modtage og forstå informationer omkring deres medicin udleveret af...
Partnere
Syddansk Universitet og Indvandrermedicinsk klinik,...
Efter anmodning fra det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) gennemføres et internationalt studie, som skal evaluere patienters og sundhedsprofessionelles, inklusiv...
Partnere
Statens Institut for Folkesundhed i Holland samt Institut...
Et ønske om at dele de gode ideer om forskning inden for apotekspraksis. Det er grunden til, at Syddansk Universitet (SDU), Københavns Universitet (KU) og...
Partnere
Syddansk Universitet - Institut for...
Sundhedssektoren, de kontrollerende myndigheder, den farmaceutiske industri og academia har brug for viden og uafhængig forskning om Real World Data for patienters...
Partnere
Projektet udføres af Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, KU
Ydelsen Medicinmøder med hjemmeplejen er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra projektet Bedre brug af medicin i hjemmeplejen. I dette projekt blev der blandt andet...
Partnere
Pharmakon og Danmarks Apotekerforening
Apotekets medarbejdere møder i stigende grad kunder, der møder op i skranken, efter de har tilegnet sig viden om sygdom, sundhed og behandling efter onlinesøgninger. I...
Partnere
Apoteker, som er medlem af Netværk for Udvikling af...
Specialeprojekt for Züleyha Kutlu ved Taastrup Apotek, foråret 2018. På Taastrup Apotek er det blevet observeret, at der er en del recepter til spædbørn, børn og unge,...
Partnere
Københavns Universitet
Problemet opstår, når recepten mangler fredag eftermiddag, hvor patientens egen læge er gået på weekend. Akuttelefonen 1813, som er Region Hovedstadens lægevagt, vil...
Partnere
Københavns Universitet
Reduktion i langtidsbehandling med protonpumpehæmmere (PPI). Kan man ved korrekt information undgå nye langtidsbrugere og derved medvirke til, at de nationale...
Partnere
Stege apotek og Slagelse Svane Apotek
Der har de sidste mange år været fokus på at arbejde mere og bedre sammen i det danske sundhedsvæsen – både internt og på tværs af sektorer og professioner. Dette...
Partnere
Københavns Universitet
Baggrund:Det er et velkendt problem at op imod 50% af patienter har udfordringer med at tage deres medicin. Forskning har vist, at dette kan der være forskellige...
Partnere
Klikkit og Pharmakon
Apoteksforskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Pharmakon og Apotekerforeningen har opstartet et omfangsrigt forsknings-praksisprojekt om udvikling...
Partnere
Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks...
Det er velkendt, at der i sektorovergange er risiko for fejl og tab af information om patientens lægemiddelbehandling. I Holland har man set en væsentlig fordel i, at...
Partnere
Københavns Universitet og Pharmakon