Kortlægning af kunders ønsker og holdning til COVID-19 antistoftest

Er antistoftest den første test i en lang række, som apoteket tilbyder?

Covid-19 antistoftest er en ny ydelse på apoteket. Kunden skal selv betale for ydelsen og i dialogen inden antistoftesten tages, oplyser apoteket om, at resultatet er usikkert. Alligevel er der stor interesse for testen.

Med baggrund i Covid-19 antistoftest undersøger vi derfor kundernes holdning til test, pris og apotek samt deres forventninger til resultatet.

Baggrund

Siden juni har kunderne på nogle af landets apoteker haft mulighed for at få en test af COVID-19 antistof mod en egenbetaling på 269 kr.

Testresultatet alene kan kun påvise antistof for COVID-19. Man ved ikke hvilken betydning dannelsen af antistof har for immunitet overfor sygdommen. Det vides, at man kan være testet positiv for COVID-19 uden at danne antistoffer. Det vides også, at man som bærer af sygdommen uden symptomer kan have dannet antistof.

Det er nyt på apotekerne med denne type sundhedsydelse, hvor apotekspersonalet tester kunder for fx sygdom eller antistoffer. Interessen for testen har været større end forventet, og der er fortsat interesse for den.  Den ovennævnte række af usikkerheder og manglende viden på området gør, at det kunne være interessant at undersøge, hvorfor kunderne vælger at betale for denne sundhedsydelse på trods af denne manglende viden. Der ses et potentiale i udvide apotekernes opgaver med bl.a. at kunne tilbyde lignende typer tests på apotekerne fremadrettet.

Formål

I forbindelse med prøvetagningen er der ofte en dialog med kunderne omkring baggrunden for, hvorfor de vælger at få taget testen. Med dette projekt ønsker vi at kortlægge følgende problemstillinger:

  • Hvad er kundernes bevæggrunde for at få taget testen?
  • Hvad forventer kunderne at bruge resultatet til?
  • Hvad er kundernes holdning til prisen?
  • Hvorfor lader kunderne sig teste på apoteket?

Formidling:

Artikel læs her

Projektfakta
Finansiering
Apotekerne og Pharmakon
Kontakt
Slutdato
28. feb. 2021

Projektets metode og formidling

Metode

Spørgeskemaet udvikles af projektgruppen med input APOVAC og Practio.

Spørgeskemaet opsættes elektronisk og testes på tre apoteker. Her indsamles flere mulige kategorier til spørgsmålene. Testapotekerne skal registrere på 10 kunder hver. Herefter rettes spørgeskemaet til.

Spørgeskemaet formidles ud til deltagende apoteker, som laver antistoftest.

De ansatte på apoteket gennemgår det elektroniske spørgeskema med alle kunder, som får foretaget COVID antistoftest, hver dag i en periode på 10 åbningsdage svarende til 2 uger. Ugerne skal ikke nødvendigvis være i forlængelse af hinanden, men skal ligge i perioden uge 50, 2020 – uge 4, 2021. Derudover skal de deltagende apoteker registrere i et andet skema, hvor mange antistoftests, de har lavet i alt hver dag.

Der laves en instruktion til, hvordan deltagerne skal registrere data korrekt. Instruktionen bliver en speaket film, der viser, hvordan de skal registrere, og at de skal spørge kunderne systematisk.

Projektlederen afholder opstartswebinar mandag i uge 44 kl. 10 (Lone og Charlotte), hvor der fortælles om projektet, og filmen om registreringen vises. Rikke har optaget filmen på forhånd.

240_f_253131374_mwmgrbsqpqsku1jgcpeuvqk3va4dg2bs

Formidling

Resultatet af projektet formidles i en kort rapport på netværkets hjemmeside, i Farmaci og i andre relevante fagblade. Derudover indsendes der abstract til FIP kongressen 2021.

2022 Kundernes Holdninger Og Ønsker COVID 19 Antistoftest
rikke_noergaard_hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.
+45 48 20 63 79
Rikke har bl.a. ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.
charlotte_rossing
Charlotte Verner Rossing
Udviklingschef, Cand.pharm., Ph.d.
+45 48 20 63 76
Charlotte har det strategiske ansvar for projekter, der tjener medicinsikkerheden. Projekterne har fokus på, hvordan apotekerne i Danmark udvikler deres praksis til gavn for borgerne.
pha_3693_susanne
Susanne Bendixen
Apoteker på Københavns Sønderbro Apotek, Sluseholmen Apotek og Sydhavnsapoteket
pha_3696_lone
Lone Søndergaard
Souschef på Viby Apotek