Narrativ Medicin i Apotekspraksis – et feasibility studie

Narrativ Medicin i Apotekspraksis – et feasibility studie

I projektet ”Narrativ Medicin i Apotekspraksis” undersøges tilsvarende om træning i narrativ medicin kan fremme apoteksfarmaceutens empatiske, kommunikative og patient-relationelle færdigheder og herved medvirke til en mere optimal og sikker medicinanvendelse. 

At udvise empati er et centralt element i god patientkommunikation og af betydning for at opnå et godt samspil mellem patient og behandler. God empatisk adfærd er associeret med større patienttilfredshed, bedre medicincompliance og færre medicineringsfejl.  Et innovativt tiltag med fokus på humanistiske værdier, som har vist positive resultater på bl.a. lægers empatiske evne og sociale forståelse for patienten, er undervisning i narrativ medicin. Her udvikles behandlerens narrative kompetencer ved nærlæsning af skønlitteratur og relaterede skriveøvelser.  Ved narrative kompetencer forstås ”evnen til at (an)erkende, absorbere og fortolke patientens fortælling og blive aktiveret til at handle på vegne af patienterne og deres fortælling” (dansk oversættelse [ Charon, R., Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. 2006: Oxford University Press].

Første del af projektet, som beskrives her, er et feasibility studie.

Læs omtale af projektet i Magasinet Helse.

 

Formål

At udvikle et kursus i narrativ medicin til apoteksfarmaceuter og undersøge gennemførbarheden af kurset og effekten af ​​uddannelsen på farmaceuternes empatiske færdigheder.

Studiet har følgende delformål:

  1. At undersøge kursets effekt på farmaceuters selvrapporterede empati.
  2. At undersøge kursusdeltagernes accept, udbytte af og tilfredshed med kurset.
  3. At evaluere anvendeligheden af ​måleredskab til måling af empati.

Projekt design og metode:

Et 2 dages kursus udvikles i samarbejde med forskere og undervisere i narrativ medicin ved SDU. I undersøgelsen rekrutteres farmaceuter fra private apoteker til deltagelse i kurset. Farmaceuternes empati måles ved brug af et valideret spørgeskema før og efter deltagelse i kurset. Metoderne til vurdering af gennemførligheden omfatter fokusgruppeinterview, feltstudier (under kurset), og spørgeskema.

Formidlingsplan:

Resultaterne forventes formidlet i en artikel i videnskabeligt tidsskrift, på FIP konferencen, og i Farmaci.

 

Kontaktoplysninger:

IST-Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU

J.B. Winsløwvej 19, 2. 5000 Odense C

Mail: uhedegaard@health.sdu.dk

Tlf: 6550 3082

Organisering:

  • Post-doc Trine Graabæk Hansen, IST-Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU
  • Anne-Marie Mai. Professor i Nordisk Litteratur, Institut for kulturvidenskaber, SDU
  • Anders Juhl Rasmussen, Lektor I Narrativ medicin, Institut for kulturvidenskaber
  • Anita Wohlmann, Adjunkt, Institut for kulturvidenskaber, SDU Charlotte Rossing, Forskningsleder, Pharmakon
  • Helle Ploug Hansen, Professor i Humanistisk rehabiliteringsforskning, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, SDU

Publikationer

  • Can literary reading and writing improve pharmacists’ medication counselling? A feasibility study of pharmacists’ efforts to achieve competence in narrative medicine. Klik her
Projektfakta
Finansiering
SDU interne midler
Kontakt
Slutdato
31. dec. 2020