Implementering af screening for streptokok A på apoteket

Formålet med specialeprojektet er, at afdække om screening for halsbetændelse kan blive en ydelse, som apoteket i fremtiden skal tilbyde herunder undersøge om det er muligt at oprette et større reelt interprofessionelt samarbejde mellem apoteket og lægen?

Baggrund

I England, Portugal og New Zealand har man på apoteket forsøgt at screene patienter, som kommer ind med symptomer på halsbetændelse for om de har en infektion med streptokok A. Halsbetændelse kan opstå ved infektion med virus eller bakterie, men hvis der skal gives antibiotika ved behandling, så skal halsbetændelsen være forsaget af bakterier.

Formålet med at tilbyde denne ydelse for de tre lande var primært at nedbringe mængden af udskrevet antibiotika, udnytte farmaceuters kompetencer på apoteket samt at øge tilgængeligheden for test af ondt i halsen.

I Danmark følges de opsatte mål om ordination af antibiotika, men det kan stadig være formålstjenstligt at undersøge om apotekerne kan implementere streptokok A testen på danske apoteker for at udnytte farmaceuters kompetencer på apoteket, samt øge tilgængeligheden for test af ondt i halsen for patienten, hvilket kan give læger mere tid til komplekse patienter.

Ud fra de tre ovenstående landes oplevelser med at screene for halsbetændelse, kan der være forskellige modeller med forskellige roller for apotek og læge mht. screening, podning og ordination.

Problemstillinger

  • Hvilken holdning har læger og farmaceuter til en streptokok A test på apoteket, og hvilken type scenarie/samarbejde foretrækker de mest (herunder hvilken rollefordeling og samarbejdsmodel foretrækkes)?
  • Hvilke barrierer mener læger og farmaceuter, der skal tages højde for ved implementering af dette scenarie?

Design og metode

Projektet skal ved hjælp af kvalitative interviews af apotekspersonale og læger undersøge holdninger og meninger om denne nye ydelse.

Organisering

  • Anna Stevn Vaabengaard, stud.pharm på Københavns Universitet
  • Susanne Kaae, associate prof. på Københavns Universitet
  • Rikke Nørgaard Hansen, afdelingsleder på Pharmakon

Formidling

Specialerapport. Læs her

Projektfakta
Finansiering
Specialeprojekt
Kontakt
Slutdato
14. sep. 2021