adobestock_198178446

Validering af Living with Medicines Questionnaire

Min dagligdag med medicin

Formålet med projektet er at oversætte spørgeskemaet Living with Medicines Questionnaire version 3 til dansk og validere det i en dansk kontekst. 

Baggrund

Der er udviklet mange spørgeskemaer omkring livskvalitet, holdning til medicin og byrde ved medicin, men de fleste spørgeskemaer udvikles på engelsk. I Danmark mangler vi et godt redskab til at kunne måle, hvordan livet med medicin opleves blandt borgerne. Et sådant redskab ville være relevant, hvis man udfører projekter i apotekssektoren, hvor man ønsker at måle en effekt på borgernes oplevelse af livet med medicin. Det kan desuden være relevant i den daglige drift på apoteket, hvis man ønsker at sætte fokus på, hvilke områder af lægemiddelanvendelsen, der opleves som en byrde for borgerne.

 

Projektets design og metode

Første del bestod af oversættelse af spørgeskemaet, som indebar forlæns og baglæns oversættelse samt drøftelser i ekspertgruppe. Det oversatte spørgeskema skal derefter valideres i en population på ca. 200 borgere, som er over 18 år og tager mindst 1 lægemiddel fast. Spørgeskemaet uddeles til borgere af studerende på studieophold på apotek fra både Syddansk Universitet og Københavns Universitet i løbet af foråret 2021. De indsamlede data fra spørgeskemaerne indtastes elektronisk i SurveyXact.

 

Projektgruppe

  • Trine Graabæk Hansen, post.doc., Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning.
  • Ulla Hedegaard, lektor, Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning.
  • Laura Victoria Jedig Lech, ph.d.-studerende, Københavns Universitet, Institut for Farmaci.
  • Anna Birna Almarsdóttir, professor, Københavns Universitet, Institut for Farmaci.
Projektfakta
Finansiering
Syddansk Universitet og Københavns Universitet.
Kontakt
Slutdato
31. okt. 2021