Kommunikation mellem apotekspersonalet og ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Kommunikation mellem apotekspersonalet og ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Formålet med dette studie er at undersøge om denne patientgruppe har udfordringer med at modtage og forstå informationer omkring deres medicin udleveret af apotekspersonalet.

Baggrund:

Mange ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk er afhængige af tolkning i forhold til at forstå udredningsprogrammer, diagnose og behandling. Ligeledes er deres kontakt til apotekspersonalet i primærsektoren ofte afhængig af pårørendes hjælp pga. sprogbarrierer. Der forventes derfor at være en risiko for, at vigtig information til patienten går tabt grundet sprogbarrierer.

Dårlig medicinefterlevelse er associeret med risiko for alvorlige bivirkninger udvikling af den primære sygdom, eller udvikling af følgesygdomme, som medfører øget kontakt til sundhedsvæsenet.

Formål:

Formålet med dette projekt er at undersøge hvilke udfordringer har apotekspersonalet i kommunikationen med ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk (>75 år) i forbindelse med deres afhentning af medicin på apoteket. Projektets fokus vil være på kommunikationsproblemer med ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk (>75 år), der kommer på apoteket, der gør det svært at forstå og kommunikere med apotekspersonalet.  

Projektets design og metode:

Dataindsamlingen kommer til at foregå på apoteker rundt omkring i Danmark, hvor personalet på apotekerne samler data ind til projektet via et elektronisk dataindsamlingsværktøj (REDCap).

Ældre patienter med anden etnisk baggrund end dansk (>75 år) er i fokus i dette projekt.

Apotekspersonalet udfylder et elektronisk spørgeskema på baggrund af deres oplevelser af ekspeditionen.  Efter endt dataindsamling analyseres data, og resultaterne præsenteres i en rapport.

Tidsplan (start – slut):

 1. September 2019 - 1. januar 2020

 

September:

 • Melde projektet til OPEN
 • Udarbejde spørgeskema
 • Invitere apoteker
 • Rekruttere apoteker
 • Opsætning af spørgeskema i REDCap
 • Pilottest (2 apoteker, 1 dag hver)

 

Oktober:

 • Introducer apoteker til dataindsamling (webinar)
 • Start dataindsamling (2-3 uger)

 

November/december:

 • Databehandling
 • Udarbejdelse af rapporten

 

Læs rapport

Projektfakta
Finansiering
Ingen. Projektet udføres som et specialeprojekt som del af farmaceutuddannelsen.
Kontakt
Wesal Mohammad Ayoub, Farmaceutstuderende Syddansk Universitet, E-mail: weayo18@student.sdu.dk , Mobil: 71646560
Slutdato
1. jan. 2020

Kommunikation mellem apotekspersonalet og ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk