adobestock_300306168

Anvendelse af smertemedicin i Danmark: Et apoteksbaseret survey

Hvilke typer og hvorfor bruger apotekskunden smertestillende?

Formålet med projektet er at identificere hvilke typer smertestillende medicin kunder afhenter på apoteker i primærsektoren samt hvilke indikationer der ligger til grund for behandlingen. Derudover vil projektet også kortlægge kundernes selvrapporterede forbrug af smertestillende lægemidler, fx hvor ofte de anvender deres medicin ift. hvad behandlende læge har angivet samt evt. bivirkninger.

Baggrund

Patienter oplever flere forskellige typer smerter, fx akut smerte, neuropatisk smerte og smerte relateret til artrose. Den simple indikation ”mod smerter”, man finder på recepter for smertestillende lægemidler, er sjældent uddybet og differentierer ikke imellem de komplekse og forskellige smerteprofiler.

Der er pt. meget få forbrugsstudier vedrørende smertestillende medicin for primærsektoren. Apoteket giver en unik forskningsmæssig vinkel i dette aspekt.

Et middelstort apotek har 300-400 kasseopslag dagligt, hvoraf indledende undersøgelser har vist at ca. 20 % involverer smertestillende medicin. Hvis der kan opnås en svarprocent på 80% over 10 hverdage, vil man kunne få ca. 550 respondenter til et apoteksbaseret survey pr. apotek. Spørgeskemaet er intuitivt og designet til at tage helt ned til et halvt minut og maksimalt 4 minutter.

På apoteket kan man møde kunderne ansigt til ansigt og have en dialog med dem om deres lægemiddelbehandling. Her kan vi få værdifuld viden om lægemiddelanvendelse og indikationer, vi ikke kan få andre steder i sundhedsvæsenet. Pilottest viser at spørgeskemaets intuitive opbygning automatisk fremmede rådgivningen af denne kundetype i skranken.

Projektets design og metode

Projektet er en spørgeskemaundersøgelse.

Data vil blive indsamlet direkte fra apoteket, hvor apotekspersonalet interviewer kunden og udfylder spørgeskemaet i REDCap © (en online digital database).

Data vil blive behandlet i REDCap © og statistiske analyser vil blive fuldført i STATA. Der vil ikke blive indsamlet personfølsomme informationer i projektet.

Organisering

Forsker – Syddansk Universitet

Projektet er et specialeprojekt med start 1.februar 2021 og slut 1.juni 2021 med mulighed for forlængelse af dataindsamling efter afslutning af specialeprojektet, hvis det bliver relevant.

Formidlingsplan

Videnskabelig artikel

 

Projektfakta
Finansiering
Udføres som specialeprojekt på SDU, og har derfor ikke behov for finansiering.
Kontakt
Slutdato
31. dec. 2021