Bæredygtig omstilling af apoteker og medicinbrug i Danmark i nordisk perspektiv

Projektets fokus er at undersøge de danske apoteker i en bæredygtig sammenhæng. Det ønskes at beskrive og forstå apotekernes opfattelse og rolle i den bæredygtige udvikling af danske apoteker og den bæredygtige overgang af medicinbrug i Danmark.

Baggrund

Lægemidler er den primære behandling i moderne terapeutiske behandling af sygdomme. Lægemiddelforbruget er steget voldsomt i det forløbne århundrede og vil stige yderligere på grund af stigende befolkninger i verden og den voksende ældre befolkning i den vestlige verden. Det har været kendt i flere år, at nogle lægemidler findes i havet og miljøet og i værste fald kan forurene det naturlige miljø og ødelægge økosystemer. Lægemidlets livscyklus, herunder produktion, anvendelse og bortskaffelse, skal revideres for at beskytte miljøet og menneskers sundhed. De langsigtede konsekvenser er endnu ukendte i stort perspektiv.

De nuværende løsninger har fokuseret på spild af medicin, som er en stor synder i det klimamæssige aftryk af medicin. Dog tror jeg løsningerne skal udvides til også at udvikle brug og vejledning af lægemiddelbehandlingerne til at være mere bæredygtigt. Derfor anses apotekets rolle i forhold til rationel farmakoterapi og rationelt lægemiddelbrug som essentiel, for at kunne opnå et mere bæredygtigt lægemiddelbrug i Danmark.

Det anerkendes, at bæredygtighed også dækker over menneskerettigheder, uddannelse, sult mm. (belyst i de 17 Sustainable Development Goals), men at dette ikke bliver belyst i dette projekt. 

 

Formål

  • Hvor placerer Danmark sig i den nordiske kontekst mht. bæredygtigt lægemiddelbrug? Undersøges gennem små semistrukturerede interviews med nordiske interessenter fra forskellige nordiske apotekerforeninger.
  • Hvilke parametre og faktorer var afgørende for en bæredygtig overgang i de nordiske nabolande? Og hvilke barrierer? Undersøges gennem små semistrukturerede interviews med nordiske interessenter fra forskellige nordiske apotekerforeninger.
  • Hvad er det moralske ansvar/roller og opfattelser hos apotekspersonale med hensyn til bæredygtigt lægemiddelbrug? Undersøges gennem semistrukturerede interviews med apotekspersonale + survey
  • Hvilke barrierer eksisterer der, og hvad skal der gøres for at komme mod et mere bæredygtigt lægemiddelbrug? Undersøges gennem survey og semistrukturerede interviews med apotekspersonale.

 

Design og metode

  • Survey til apoteksansatte
  • Interviews med udvalgte apoteksansatte
  • Små indledende interviews med nordiske interessenter fra forskellige nordiske apotekerforeninger
Projektfakta
Finansiering
Ingen
Kontakt
Slutdato
31. jul. 2021