adobestock_198178446

Papirbaseret eller digital lægemiddelinformation?

Kan indlægssedlen undværes?

I pakker med lægemidler er det pr. lovkrav nødvendigt at have skriftlig information. Dette findes i alle pakninger som indlægsseddel i papir. På apoteket er det vores indtryk, at meget få kunder faktisk benytter sig af den indlægsseddel, der følger med, når de køber medicinen.  

I udenlandske studier varierer antallet af patienter der læser indlægssedler mellem ca. 50 og 80 % (1). Et dansk studie fra 2009 med patienter fra en københavnsk lægepraksis fandt at 79% af patienter læste indlægssedler og særlig afsnittet om bivirkninger havde betydning for patienterne (2). Dette studie forholdt sig ikke til om informationen er elektronisk eller papirbaseret og med den hastig udvikling i digitale informationskilder, vil billedet formentlig ser anderledes ud i dag. Således har et svensk studie fra 2016, da også fundet en positiv stemning for elektroniske indlægssedler, men også at fysiske indlægssedler fortsat blev foretrukket (3).

Der er hidtil ikke undersøgt, hvorvidt den danske befolkning fortrækker elektronisk frem for fysisk indlægsseddel men de seneste år markante skifte i onlineadfærd kan meget vel også betyde en ændret adfærd i forhold til fysiske indlægssedler. I 2017 havde 88% af alle voksne en smartphone i 2017 (4) og i de seneste år er antallet af besøg på medicin.dk steget markant (5).

Projektet skal derfor belyse, om indlægsseddel i papirformat bliver læst af borgeren, og hvilken information, de søger herunder om anvendelse af indlægssedlen varierer forhold til køn, alder, medicintype varighed af behandling (førstegangsbruger eller flergangsbrugere).

Vi vil undersøge borgerens holdning til digital information vs papirindlægssedlen. Vi vil ligeledes belyse, om borger har kendskab til de apps, der findes, hvor samme information kan tilgås (pro.medicin, min.medicin).

Perspektivering
Resultatet af projektet kan bruges til at gå i dialog og samarbejde med medicinalvirksomheder og myndigheder om optimal brug og udbytte af indlægsseddel herunder også i forhold klimabelastning.

Projektet design og metode
Spørgeskema til kunder på landets apoteker.
Vi har valgt udelukkende at inkludere receptkunder.
Data vil blive indsamlet på ipad. Det er begrænset til kunder, der selv henter medicin.

Antal indsamlingsdage 2.
Farmaceutstuderende på studieophold indsamler data. Der indsamles i 2 dage. Vi ønsker indsamling på forskellige ugedage og gerne 4 halve dage, således at der kan indsamles formiddage og eftermiddage.

Personalet informeres om at de studerende indsamler data, således at de kan være behjælpelige med at opfordrer borger til at deltage i undersøgelsen.

Tidsplan
Dataindsamling fra 1. marts 2021- 31.maj 2021: Herefter analyse, evaluering og formidling. Der sendes evalueringsrapport ud til de apoteker og studerende, som har deltaget.

Formidling
Rapport og artikel i Farmaci eller andet fagblad.

Præsentation af resultater

Organisering

Projektgruppen består af 3 medlemmer, som er tovholdere: Nikolaj Høgstedt 068NH@apoteket.dk, Line Jægerum 029LJ@apoteket.dk

NUAP står for godkendelse af projektdesign.

KU og SDU (Lotte Stig Nørgaard og Ulla Hedegaard er sparingpartenere)

Farmaceutstuderende på studieophold på de danske apotekere som dataindsamlere

Kilder til projektet

 1. [Consumer study on the use of patient information leaflets] - PubMed (nih.gov))
 2. https://www.researchgate.net/publication/24199530_Patient_information_leaflets_seen_through_the_eyes_of_patients_in_a_general_practice
 3. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27382423/)
 4. https://www.dr.dk/ligetil/naesten-alle-danskere-ejer-en-smartphone
 5. medicin.dk – information om medicin
 6. Indlægssedler.dk – information om medicin (indlaegssedler.dk)
 7. Om indlægssedler.dk - Medicin.dk (indlaegssedler.dk)
 8. laegemidler-i-danmark-2017-18.pdf (apotekerforeningen.dk)
 9. Stor forskel i danskernes medicinforbrug | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae.dk)
 10. Voldsom stigning i medicinforbruget | Indland | DR
 11. Fagfolk roser danskeres stigende forbrug af allergipiller – Ekstra Bladet
 12. https://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/sygdomme-og-diagnoser
 13. https://medstat.dk/
 14. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2017/nye-tal-laegemidler-medstat-2016_03032016
 15. https://medstat.dk/
 16. https://www.pharmaceutical-journal.com/do-patients-see-read-and-retain-the-new-mandatory-medicines-information-leaflets
 17. https://bcom.au.dk/fileadmin/www.asb.dk/forskning/forskningscentreoggrupper/forskningscentre/knowledgecommunicationlab/nyttigelinks/www-asb-dk_fileexplorer_fetchfile-aspx-file-85.pdf
 18. https://community.aiim.org/blogs/dennis-kempner/2016/12/06/impacts-of-paper-on-the-environment
 19. https://www.tiredearth.com/articles/less-paper-save-forests-rescue-environment
 20. https://affald.dk/da/7-10/papir/artikler/392-kemikalier-i-papirfremstilling-7-10.html
 21. https://www.trae.dk/leksikon/papir-og-miljoe/ 
 22. laegemidler-i-danmark-2017-18.pdf (apotekerforeningen.dk)
Projektfakta
Finansiering
Ikke relevant/ de involverede farmaceuter giver deres tid via studietid på apoteket og/eller privat tid.
Kontakt
Slutdato
1. aug. 2021