Pepfløjte-træning – en ydelse på apotek

Kan apotekerne træne kunderne i Pepfløjten?

Projektet undersøger, om apoteket kan medvirke til bedre brug af Pepfløjter. Det sker ved at undersøge, hvilken instruktion apoteket skal give i forbindelse med salg af Pepfløjter, hvilken økonomi der er forbundet med ydelsen, og hvordan samarbejde mellem læger, andre sundhedsprofessionelle og apoteket kan etableres.

Baggrund 
Personalet på landets apoteker møder kunder, der kommer fra lægen eller diverse ambulatorier, med en besked om at skulle købe en pep-fløjte til træning af lungemuskulaturen.
En PEP-fløjte er et lille plastikstykke med et mundstykke, en ventil og en modstand. PEP står for "Positive Expiratory Pressure". Oversat til dansk betyder det positivt tryk (overtryk/modstand) ved udånding. PEP fløjten øger trykket i lungerne og kan herved løsne slim, så man lettere kan hoste det op. Derudover forbedres vejrtrækningen og iltningen af blodet.

Apoteket har i dag ikke mulighed for at vejlede kunden i hvilken modstand, kunden skal bruge i pep-fløjten, da det kræver en specialviden som i dag er forbeholdt fysioterapeuter.

I dag fungerer det sådan, at borgeren skal have en henvisning fra egen læge til hospitalets lungeamb. eller kommunens sundhedscentre med henblik på ”lungefysioterapi”.

Apotekets personale oplever, at kunden bliver bedt om at gå på apoteket for at købe en pep-fløjte og modstand. Når kunden hører fra apotekets personale, at vi ikke kan rådgive om brugen, og at det kræver en henvisning som nævnt ovenfor, er det oplevelsen, at en del kunder opgiver og ikke får taget kontakt til egen læge igen for at få en sådan henvisning. Det opleves også, at kunder, som har en henvisning fra egen læge, ikke får købt en pepfløjte og får taget kontakt til lungeamb. eller det lokale sundhedscenter.

Danmarks Apotekerforening arbejder på at sikre mere lige adgang til sundhed i hele landet. Og apotekerne er en central del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er i dag stor forskel på, hvad de enkelte kommuner kan tilbyde borgere på dette område, og borgerne i landets yderområdet kan have langt til det nærmeste lungeambulatorie eller til et evt. kommunalt tilbud om pepfløjtetræning. Apotekerne er det eneste sted i sundhedssektoren, hvor borgere kan gå ind fra gaden og få rådgivning. Ved at implementere en pep-fløjte ydelse på apoteket, vil det lette adgangen til instruktion af brugen af pepfløjte for borgeren og derved øge sandsynligheden for, at den enkelte borger bliver hjulpet.

Formål 
At udvikle ydelsen ”Instruktion i brugen af pep-fløjte” på apoteker i Aarhus.

 

Problemstillinger

  • Hvilken efteruddannelse skal en ”pepfløjte-instruktør” have for at kunne yde ”lunge-fysioterapi” – dvs. vejlede i modstand og brug af pepfløjte?
  • Hvilke forudsætninger og værktøjer har apoteket brug for, for at kunne levere en pep-fløjte ydelse?
  • Hvilke omkostninger vil der være forbundet med implementering af ydelsen på det enkelte apotek?
  • Hvordan kan læger, andre sundsprofessionelle og apotekspersonalet samarbejde om denne ydelse?
  • Hvilke barrierer kan der være for implementering af ydelsen?

 

Projektets metode

Projektet er i første omgang afgrænset til Aarhus Vejlby apotek inkl. alle enheder samt Aarhus Viby Apotek.

Observation: Observationer hos fysioterapeut, Folkesundhed Aarhus, en formiddag, hvor denne instruktion bliver lavet på flere borgere, og fysioterapeuten vil fortælle om, hvilke værktøjer, der skal bruges ved instruktionen samt hvilken uddannelse, der kræves, for at foretage denne instruktion.

Indsamling af informationsmateriale til udarbejdelse af undervisningsmateriale for apotekets personale.

Interview af 5 læger for at afklare, hvordan læger og apoteker kan samarbejde omkring pepfløjteinstruktion, samt hvilken betydning tilgængeligheden vil have for succesfuld brug af pepfløjte.

 

Tidsplan 
Projektet opstartes i september 2020
Observationer oktober/november 2020
Interview med læger oktober/november 2020
Dataindsamling afsluttet december 2020
Projektet forventes afsluttet februar 2021.

 

Formidlingsplan
Projektet og resultater formidles i en artikel i Farmaci. Deltagelse med Poster på FIP 2021 samt evt. et webinar.

 

Projektgruppe
Lone Søndergaard, Aarhus Viby Apotek
Louise Rohbrandt, Aarhus Vejlby Apotek
Tina Jobling, Danmarks Apotekerforening
Rikke Nørgaard Hansen, Pharmakon

Projektfakta
Finansiering
Hvis ydelsen er realistisk, vil der blive søgt fondsmidler til indkøb af spirometer samt til dækning af udgifter til undervisning af nye pepfløjte-instruktører.
Kontakt
Startdato
1. sep. 2020