Apotekets erfaringer med misbrug af håndkøbslægemidler

Formålet med dette studie er at undersøge og afdække apoteksfarmaceuters erfaringer med misbrug og forkert håndtering af håndkøbslægemidler. Herunder at samle informationer og viden, der kan styrke apotekernes håndtering af kundernes forkerte anvendelse.

Baggrund:

Håndkøbslægemidler kan misbruges og medføre skade på patienten. Håndkøbslægemidler kan købes og anvendes uden at lægen, farmaceuten eller andet sundhedsfagligt personale er bekendt med patientens forbrug, hvormed et overforbrug kan opstå. Det gælder f.eks., at pakninger med mindre end 30 tabletter paracetamol og ibuprofen kan købes i håndkøb, mens større pakninger er receptpligtige. Apotekerne er det eneste sted i sundhedsvæsenet, hvor man kan komme i direkte kontakt med sundhedsfagliguddannet personale uden forudgående at have bestilt tid. Personalet kan informere om lægemidler, eventuelle interaktioner og bivirkninger.

Fra udenlandske undersøgelser kender man til misbrug af en række håndkøbslægemidler, f.eks. analgetika, detumescerende midler og afføringsmidler. I Danmark har man oplevet enkelte tiltag mod misbrug af medicin, f.eks. er antihistaminet promethazin blevet receptpligtig inden for de sidste år. I Danmark er det ikke tidligere blevet undersøgt, hvordan apotekspersonale oplever omfang og art af misbrug af håndkøbslægemidler, og hvordan det forsøges håndteret og afhjulpet.

Formål:

Formålet med specialet er med kvalitative interviews med farmaceuter at udforske, hvilke håndkøbslægemidler farmaceuterne oplever kundernes misbrug af, og hvordan det forsøges håndteret på apoteket. På baggrund af disse resultater udformes og pilottestes et spørgeskema til brug for et senere kvantitativt studie.

Projektets design og metode:

Data indsamles ved kvalitativ semistrukturerede interviews med apoteksfarmaceuter på apoteker i Danmark, enten ved personlige ansigt-til-ansigt eller online interview. Interviewene vil blive optaget og transskriberet og analyseret efterfølgende.

På baggrund af litteraturen og de kvalitative interviews med apoteksfarmaceuterne vil der blive udformet et spørgeskema omhandlende relevante problemstillinger. Spørgeskemaet udarbejdes i programmet SurveyXact og pilottestes på 10-20 apoteksfarmaceuter.

Læs resume af projektet inkl. resultater

Læs hele specialet

 

Kontakt:

Martin Damm Elberg, farmaceutstuderende ved Syddansk Universitet i Odense.
Email: maelb15@student.sdu.dk
Mobil: 40463420

Projektfakta
Status
Afsluttet
Finansiering
Ingen
Type
Projektleder
Martin Damm Elberg, farmaceutstuderende ved Syddansk Universitet i Odense.
Slutdato
24. feb. 2021