Vurdering af rationalitet i antibiotikadosering hos spædbørn, børn og unge

Specialeprojekt for Züleyha Kutlu ved Taastrup Apotek, foråret 2018. På Taastrup Apotek er det blevet observeret, at der er en del recepter til spædbørn, børn og unge, hvor dosis ikke harmonere med vægt på barnet. Dette betyder, at barnet enten bliver under- eller overbehandlet. I disse tilfælde tages der generelt kontakt til lægen. Dette er dog ikke altid muligt og enkelte gange forlader kunder apoteket med en medicindosering, som ikke er optimalt for barnets helbred fra apotekets synspunkt. Dette er dog kun observationer fra enkelte farmaceuter og det ønskes derfor, at dette undersøges videnskabeligt, da der på nuværende tidspunkt ikke er noget evidens på området.

Formålet med projektet er at afdække om antibiotikaordinationer til spædbørn, børn og unge (under 15 år) er rationelle og følger de normale standarder samt belyse ordinationsmønstre fra praktiserende læger, speciallæger og hospitalslæger.

Projektet inddeles i to hovedenheder, hhv. kvalitativ interviews af praktiserende læger, speciallæger og apoteksfarmaceuter og en kvantitativ undersøgelse, som har til formål at give et indblik i problematikken. Der ønskes hjælp til den kvantitative del, fra Netværksgruppen.

Den kvantitative del er indsamling af data fra antibiotika ordinationer på apoteker. For at ensarte data tænkes det, at indsamlingen skal finde sted i marts og april måned, hvor der indsamles data på en varighed af 2 uger. Det anbefales, at medarbejderne på apoteket indtaster data på Excel. Hjælpedokumenter omkring dataindsamlingen, herunder dataregistrering og efterregistrering, vil blive sendt til de deltagende apoteker. Til efterregistrering, skal recepten opbevares, enten som kopi eller udprint af EDIFAX, hvor følgende noteres på recepten:

Barnets alder, barnets vægt, lægens postnummer/region og lægens ydernummer (hvis der på gule recepter ikke er angivet et ydernummer, erstattes dette med seks 0’er).

Publikationer

Resultater fra projektet er lagt ud på netværkets Facebook-gruppe

Projektet omtales i Pharma

Specialerapport

Projektfakta
Finansiering
Specialeprojekt fra Københavns Universitet
Kontakt
Züleyha Kutlu, stud.pharm på Københavns Universitet,
Slutdato
31. aug. 2018
Kontakt for mere information
Billede mangler
Züleyha Kutlu
Stud.pharm på Københavns Universitet