COVID-19 på Københavns Universitets uddannelsesapoteker forår 2020

COVID-19 på Københavns Universitets uddannelsesapoteker forår 2020

Formål med projektet var er at indsamle og beskrive KU-studieopholdsstuderendes erfaringer med og refleksioner over COVID-19 i foråret 2020 hvad angik apoteksøkonomi, - ledelse, -etik, -kommunikation, -salg og –forslag til fremtidig fastholdelse og tiltag

Baggrund

I starten af marts 2020, 5 uger efter at 128 farmaceutstuderende var startet på deres studieophold på uddannelsesapotek, ramte COVID-19 Danmark, og dermed også uddannelsesapotekernes udførelse af sundhedsydelser, de studerendes muligheder for udstationeringer og studiebesøg m.m. To apoteksfarmaceuter (Sidsel Kristiansen (SK) og Sonja Paltoft (SP)) fra Københavns Universitets (KU) kontaktgruppe for studieophold på apotek og leder af studieophold på apotek, Lotte Stig Nørgaard mente (LSN), vurderede at det var væsentligt at få indsamlet erfaringer fra de studerende om hvordan de oplevede COVID-19. Sammen udformede SK, SP og LSN et tre siders dokument med spørgsmål, som de studerende kunne finde inspiration i, hvis de ville skrive om COVID-19 i deres skriftlige opgaver. Dokumentet, der blev uploadet studieopholdets kursushjemmeside d. 6. april 2020, indeholdt spørgsmål fra studieopholdets målbeskrivelse omkring økonomi, ledelse/organisation, lægemiddelfaglighed, etik og fremtidsperspektiver.

Design og metode

I slutningen af juni måned 2020 afleverede 128 farmaceutstuderende på apotek deres skriftlige eksamensopgaver, og 47 ud af disse (svarende til 37 %) gav tilladelse til, at 64 af deres 3 siders opgaver (i alt 192 sider) om COVID-19 kunne bruges til forskningsformål. SP, SK og LSN udførte hen over sommeren 2020 en kvalitativ indholdsanalyse af de 64 opgaver. Dette har resulteret i et 18 siders fuldanalysedokument, der nu er reduceret til et 6 siders resultatafsnit.

Formidlingsplan

  • Mundtligt oplæg på den virtuelle FIP-kongres (oktober 2020) 
  • Diskussion på kontaktgruppemøde (d. 30. oktober) af 6 siders resultatafsnit (afholdt)
  • Projektresultater afmeldes på KUs vejlederdage 19. november 2020 af LSN
  • Artikel i Farmaci med hovedvægt på resultater om hvad studerende foreslår man kan fastholde på apotekerne (Helle Jacobsgaard fra DA er i gang med at formidle kontakt til journalist)
  • En videnskabelig, international artikel om studerendes læring under COVID-19 (påbegyndes december 2020).
  • Poster på FIP kongres 2022 i Sevilla (Se poster)
Projektfakta
Status
Afsluttet
Finansiering
Finansiering ikke nødvendig
Type
Projektleder
Slutdato
30. jun. 2020