Bedre medicinrådgivningssamtaler – et forsknings-praksisprojekt

Apoteket vil gerne forbedre rådgivningen på apoteket

Apoteksforskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Pharmakon og Apotekerforeningen har opstartet et omfangsrigt forsknings-praksisprojekt om udvikling af medicinrådgivningssamtaler - i første omgang forbedring af rådgivning om receptmedicin på apoteket.

En række delstudier er foreløbigt beskrevet: 

  1. litteratur-gennemgang af eksisterende viden om hvilke typer af møder mellem sundhedsprofessionelle og patienter, der findes - ikke kun på apotek men også mellem læger og patienter samt sygeplejersker og patienter
  2. fokusgruppeinterviews med apotekskunder og -personale om deres opfattelser og oplevelser af eksisterende skrankemøder – og forskelle i oplevelser
  3. videooptagelser af skrankemøder hvori der udleveres receptmedicin og ud fra disse karakterisere de forskellige typer af receptmøder der finder sted i dag på apoteket
  4. kvantificering af de forskellige typer af møder – hvor mange findes der af hver og er der forskelle apotekerne imellem
  5. kombineret observations- og interviewstudie for at finde ud af hvad kunden får ud af de forskellige typer skrankemøder
  6. ud fra ovenstående studier at designe, afprøve og evaluere en ny form for kommunikationsmodel på de danske apoteker
  7. endelig implementering af forbedret medicinrådgivning på de danske apoteker

Til alle delstudierne vil der være behov for deltagelse af de danske apoteker.

Projektets artikler

 

Projektfakta
Finansiering
Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Apotekerforening, Pharmakon og diverse fonde, som løbende søges.
Kontakt
Susanne Kaae, Københavns Universitet
Slutdato
30. jun. 2022

Organisering

Projektledelsen for de forskellige delstudier er fordelt mellem samarbejdspartnerne. Der er etableret en styregruppe, som består af en repræsentant for hver af samarbejdspartnerne.

Kontakt for mere information
Billede mangler
Susanne Kaae, cand.pharm, ph.d.