Fra standard type 2-diabetes medicinering til kombinationsproduktet Xultophy

Uafhængig forskning om Real World Data

Sundhedssektoren, de kontrollerende myndigheder, den farmaceutiske industri og academia har brug for viden og uafhængig forskning om Real World Data for patienters brug af medicin. Sådanne data vil fortælle om dets effectiveness. Disse effektdata er vanskelige at skaffe, da der mangler valide metoder til at måle det.

Xultophy er et nyt kombinationsprodukt af en GLP-1 agonist og insulin til injektionsbehandling af Type 2-diabetes. Det blev markedsført i Danmark i marts 2017 og benyttes p.t. af 1200-1500 patienter. På nuværende tidspunkt eksisterer der kun data om effekt og brug af Xultophy fra de kliniske afprøvninger, men ingen effektdata fra brug i praksis. Sidstnævnte kaldes Real World Effectiveness Data (fremover: Real World Data).

Formålet med dette projekt er at indsamle patient-rapporteret terapeutisk effekt ved skift fra standard type 2 diabetes medicinering til kombinationsproduktet Xultophy, da denne viden ikke eksisterer på nuværende tidspunkt. Der afprøves i apotekspraksis en ny metode til indsamling af Real World Data for lægemidlet Xultophy gennem patient-rapporteret terapeutisk effekt.

Projektet er en spørgeskemaundersøgelse med 2 skemaer. Skema nummer 1 udfyldes, når patienten dukker op på apoteket med sin første recept på Xultophy. Skemaet spørger ind til effekten af den igangværende behandling. Skema nummer 2 udfyldes, når patienten har været i Xultophy behandling, så den nye behandling kan vurderes. Det sker ved én af de efterfølgende receptindløsninger. På den måde er det muligt at registrere patientens oplevelse uden at have været indrulleret i en klinisk afprøvning.  Situationen repræsenterer således dagligdagen.

Real World Data kan kun fremskaffes på apotek, da apoteket har de rigtige oplysninger, og fordi lægen og hans motivation for at skifte behandling er uafhængig af deltagelse i undersøgelsen. Yderligere er undersøgelsen randomiseret, da patienten uforberedt og spontant dukker op.

Projektfakta
Status
Afsluttet
Finansiering
Egen financiering
Type
Projektleder
Professor emeritus Ole J. Bjerrum
Slutdato
31. dec. 2019

Organisering

Der er etableret en styringsgruppe of OJB, Lektor Lotte Stig Nørgaard og Apoteker Asger Mortensen. Gennem netværket vil interesserede farmaceuter og farmakonomer blive rekrutteret for derefter at modtage instruktion og spørgeskemaer. Ole J. Bjerrum og Nada Alkis står for databehandlingen.

Billede mangler
Ole J. Bjerrum
Professor emeritus
+45 28 95 16 07