Medical device

Mange lægemidler bruges sammen med medicinsk udstyr, fx insulinsprøjter, hvor insulin er lægemidlet og sprøjten er det medicinske udstyr. Se relevante kurser her.