Medical device

Mange lægemidler bruges sammen med medicinsk udstyr, fx insulinsprøjter, hvor insulin er lægemidlet, og sprøjten er det medicinske udstyr.

Kurser med fokus på medicinsk udstyr (medical device)

ISO 13485 indeholder krav og retningslinjer, der er relevante for medicinsk udstyr. Designkontrol refererer til de specifikke aktiviteter og processer, der er nødvendige for at styre og sikre, at designet af medicinsk udstyr opfylder de ønskede krav og standarder og er sikkert og effektivt.

Se øvrige relevante kurser til dig, der arbejder med medicinsk udstyr her.