Datadrevet dialog om medicinefterlevelse på danske apoteker med hjælp fra Klikkits telesundhedsløsning

Klikkit projektet

Baggrund:
Det er et velkendt problem at op imod 50% af patienter har udfordringer med at tage deres medicin. Forskning har vist, at dette kan der være forskellige årsager til. En af de velkendte årsager kan være, at patienten kan have udfordringer med at huske at tage sin medicin på rette tidspunkt.
Der er igennem tiderne udviklet og afprøvet flere forskellige teknologier til at støtte patienten i at tage sin medicin. Samtidig har der været arbejdet med, hvordan feedback fra brug af disse teknologier, kan kvalificere dialogen imellem apoteksmedarbejder og patient.
Det har været en udfordring, at tidligere afprøvede teknologier, ikke har givet den ønskede feedback til patienten, samt blevet brugt til at kvalificere dialogen om medicinen mellem patient og apotekspersonale.
Teknologien KlikKit er en brugervenlig teknologi, der samtidig leverer et overskueligt overblik over, hvordan medicinen er taget af patienten.

Formål:
Formålet med projektet er at afprøve teknologien KlikKit som støtte til patienter på 3 udvalgte apoteker, samt at vurdere, hvordan oversigten over patienternes medicinbrug kan indgå i en rådgivning om compliance.

Projektets design og metode:

Der inviteres i Netværk for Udvikling af Apotekspraksis tre apoteker til at deltage i denne afprøvning. På hvert apotek skal minimum 5 patienter inkluderes og benytte KlikKit i min 3 måneder. Medarbejderne på apoteket vil blive undervist af KlikKit i, hvordan patienterne startes op, og hvordan oversigter over medicinbrug trækkes.

KlikKit’s hotline vil undervejs i afprøvningen understøtte patienterne og/eller sundhedspersonalet med teknisk support og brugen af Klikkit systemet. Alle kliniske spørgsmål fra patienterne varetages af det respektive apotek.

Der vil blive holdt en afdækningsworkshop mellem KlikKit, de deltagende apoteker samt Pharmakon hvor detaljer fastlægges ud fra nuværende arbejdsgange. Der vil ved opstart af afprøvningen blive afholdt en træningsdag med Pharmakon og Klikkit, hvor to fra hvert apotek deltager og introduceres til teknologien. Derefter vil der være løbende support til implementering fra Klikkit vedr. brug af teknologi og fra Pharmakon vedr. rådgivning om compliance og projektet generelt.

Første del af selve afprøvningen vil have fokus på introduktion til teknologien samt inklusion og igangsættelse af patienter. Første runde med stor hjælp fra supportfunktion på teknologien til patienten. Derefter skal apotekspersonalet være mere selvkørende og være klar til selv at tage dialog med patienter, ved tekniske udfordringer.

Anden del af afprøvningen vil fokusere på hvordan data fra brug af Klikkit kan benyttes i dialogen mellem apotek og patient om compliance.

Formidling:

Resultaterne peger i retning af, at den nøjagtige tidsregistrering af medicinindtag har haft en særdeles positiv effekt på kvaliteten af dialogen mellem apotek og patient. Studiet tyder på, at det ved hjælp af Klikkit er muligt at skræddersy en differentieret dialog om medicinefterlevelse til den enkelte patients udfordringer med at huske behandling.

Se resultaterne her.

 

Kontaktoplysninger:

Klikkit (Klikkit by The HabLab)

Natasja Pedersen, tel +45 9199 5224, mail natasja@hablab.io

Pharmakon

Rikke Nørgaard Hansen, tel 48206379, mail rnh@pharmakon.dk 

 

Referencer:

  1. https://www.pharmakon.dk/media/1421/safe-and-effective-use-of-medicines-for-patients-with-type.pdf
  2. https://www.pharmakon.dk/media/1418/safe-and-effective-use-of-medicines-for-ethnic-minorities-a-pharmacist-delivered-counseling-program-that-improves-adherence-2376-0419-2-128.pdf
  3. https://www.pharmakon.dk/media/1859/development-of-new-concepts-of-non-adherence-measurements-among-users-of-antihypertensives-medicines.pdf
  4. https://www.pharmakon.dk/media/1430/vp07080329.pdf
  5. https://www.pharmakon.dk/media/1435/herborg_h_et_al_developing_a_generic_inidividualised_adherence_programme_for_chronic_medication_users.pdf
    https://www.pharmakon.dk/media/1474/complianceteknologirapport.pdf
Projektfakta
Status
Afsluttet
Finansiering
Projektet finansieres af KlikKit, Apotekerne selv samt Pharmakon og Danmarks Apotekerforening over resultatkontrakten.
Type
Projektleder
Pharmakon vil være projektleder og kontaktperson, i tæt partnerskab med Klikkit
Slutdato
1. jan. 0001