Reduktion i langtidsbehandling med protonpumpe-hæmmere (PPI)

Reduktion i langtidsbehandling med protonpumpehæmmere (PPI). Kan man ved korrekt information undgå nye langtidsbrugere og derved medvirke til, at de nationale rekommandationer i højere grad bliver efterlevet. Test af metode med informationssedler som redskab til at styrke information i skranken.

I Dagens Medicin blev der i november 2016 bragt endnu en artikel om problematikken ved langtidsbehandling (over 8 uger) med PPI. Her påpeges blandt andet den mulige sammenhæng med blodpropper i hjernen. I artiklen henvises ligeledes til en nyere metaanalyse af 16 randomiserede studier, som afdækkede, at monoterapi med PPI øger risikoen for alvorlige bivirkninger.

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) udgav i november 2016 en ny udgave af ”seponeringslisten”, hvor PPI associeres med øget risiko for pneumoni og maveinfektioner.

På baggrund af det er det bekymrende, at farmaceuter på apotekerne på tværs af Danmark dagligt oplever, at kunder indløser recepter til langtidsbehandling med PPI. Det underbygges af data fra www.medstat.dk, der viser en stigning fra 2009-2015 i Defineret DøgnDosis (DDD) på 54 % og en årlig stigning mellem 5-14 %.

Det samlede antal patienter i behandling er nogenlunde uforandret, og årsagen til forbrugsstigningen skal især findes i længere behandlingsvarighed, idet flere patienter fortsætter med behandlingen i længere tid. Samme tendens har vist sig i England.

Vi ønsker at kortlægge brugen af PPI for faste brugere for at fastslå, hvor stor en del der bruger det fast og undersøge, hvor mange der har forsøgt at seponere behandlingen.

Formålet med projektet er også at undgå nye langtidsbrugere ved at sørge for korrekt information til nye brugere af PPI. Vi vil medvirke til, at de nationale rekommandationer i højere grad bliver efterlevet. Det er vigtigt for at undgå langtidsbehandling med PPI hos nye brugere, hvor det ikke er korrekt indiceret.

Projektet skal teste metoden med informationssedler som redskab til at styrke information i skranken.

Projektfakta
Status
Afsluttet
Finansiering
Egen financiering
Type
Projektleder
Anne Mette Jørgensen, Stege Apotek, og Pernille Borup Windsor, Slagelse Svane Apotek
Slutdato
31. mar. 2019

Projektets faser

Projektet er inddelt i tre faser.

Nye PPI brugere:

  • Infoseddel til førstegangsbrugere (printes på farvet papir). ◦Udleveres sammen med brochuren fra apotekerforeningen: ”Halsbrand og sur mave”, som kan rekvireres gennem grossisterne.
  • Optælling af antal udleverede informationssedler
  • Alle nye brugere skal have informationsseddel med

Langtidsbehandling med PPI:

  • Registreringsseddel til langtidsbrugere ◦Alle langtidsbrugere stilles de 3 spørgsmål på registreringssedlen
  • Registreringerne samles, opgøres og sendes til Pernille.

Test af metoden

  • Projektfarmaceuten på hvert deltagende apotek evaluerer i en mail til Pernille

◦Evaluer infosedlerne (Nye brugere)

◦Evaluer afkrydsningssedlerne (langtidsbrugere)

◦Hvad synes personalet, projektfarmaceuten og apotekeren?

◦Blev informationen implementeret?

Publikationer

Projektet og resultater herfra blev præsenteret på en poster på 9th Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference 2019

webinar_reduktion_langtidsbeh_ppi
Kontakt for mere information
Billede mangler
Anne Mette Jørgensen, Stege Apotek, og Pernille Borup Windsor, Slagelse Svane Apotek