adobestock_86263878_ekursus_medicingennemgang

Patientperspektivet på seponeringsprocessen

Specialeprojekt om patientperspektivet på seponeringsprocessen

Formålet med projektet er at undersøge patientperspektivet i seponeringsprocessen. Desuden har projektet til formål at beskrive i hvilken grad, og hvordan patienterne ser apoteket have en rolle i seponeringsprocessen.

Baggrund

Motivationen for emnet ”seponering” udspringer af en interesse for og fokus på lange medicinlister især i den primære samt tertiære sektor. Efter gentagne medicingennemgange og –anamneser af medicinlister, der indeholder mange forskellige lægemidler, kan der stilles spørgsmålet ved, om alle lægemidler er relevante for den enkelte patient.

Mange seponeringsstudier har ældre og plejehjemsbeboere som målgruppe. Det skyldes formentlig, at denne gruppe ofte er kendte med lange medicinlister som følge af et svagt helbred, og at man ved plejehjemsbeboere ofte kan tillade sig at tale om begrænset levetid. Men problemstillingen er ikke unik for denne gruppe af patienter.

Der er mange barrierer for seponering, f.eks. frygt for negative konsekvenser, utryghed hos patienten samt begrænset tid til dialog om seponeringen. Men hvordan oplever patienterne egentlig seponeringen? Hvad har de brug for i processen og hvilke fagfolk kan hjælpe dem? Hvilken rolle ser patienterne, at apoteket kan have i seponeringsprocessen?

 

Projektets design og metode

Projektets design tager udgangspunkt i aktionsforskning og innovationsteori om design thinking.

Vignette-interview af lægemiddelafhentende kunder. To øvrige innovationsmetoder (stakeholder mapping og Empathy map) vil blive anvendt.

 

Formidlingsplan

Udgives i specialeprojekt og evt. efterfølgende artikel i videnskabeligt tidsskrift.

 

Organisering

KU: Lotte Stig Nørgaard (specialevejleder)

Pharmakon: Rikke Nørgaard Hansen (bi-vejleder)

SUND HUB: Anna Vestergård Jacobsen

 

Læs specialerapporten her

 

Projektfakta
Finansiering
Der kræves ikke finansiering til projektet
Kontakt
Slutdato
31. aug. 2021