adobestock_179619362_certificering_ydelser

Certificering til sundhedsydelser

Apotekets sundhedsydelser er betalte sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende aktiviteter, som naturligt knytter sig til apotekets øvrige opgaver.

Bliv klædt på til sundhedsydelser

Der er certificeringsordninger for tre sundhedsydelser

Tjek på inhalation

Apotekets medicingennemgang 

Kvalitetssikring af medicinhåndtering

Når du er certificeret til at levere sundhedsydelser, kan du

  1. Levere samme høje kvalitet hver gang, fordi du leverer ydelsen efter fastlagte procedurer.
  2. Levere samme kvalitet som din kollega, dvs. kunden får samme ydelse uanset, hvem der leverer den. Det giver tryghed og troværdig for kunden.
  3. Gennemføre ydelserne efter retningslinjerne. Du er dermed sikker på, at alle elementer i ydelsen kommer med.
  4. Være sikker på, at du har de rette faglige kompetencer. I uddannelse til certificering sikrer vi, at du har den rette faglige viden og har afprøvet ydelsen.
  5. Sikre dine kunder de bedst mulige tilbud. Sundhedsydelserne giver dig endnu flere muligheder for at hjælpe kunderne i skranken. Når du identificerer et behov, kan du hjælpe kunden i højere grad.
adobestock_117420444_certificering

Praktisk info

Fælles for dem er, at Danmarks Apotekerforening koordinerer indhold og struktur for sundhedsydelserne, og Pharmakon varetager uddannelse og certificering til dem. En certificering er gyldigt i tre år. Herefter skal du dokumentere med en recertificering, at kompetencerne stadig er til stede. Du kan tilmelde dig certificering når som helst. Du skal gennemføre certificeringen indenfor 6 måneder, efter du har tilmeldt dig.

Tjek på inhalation (TPI)

Tjek på inhalation (TPI) er en udvidet rådgivning for brugere af inhalationsmedicin.

Tjek på inhalation tilbydes, når relevante brugere identificeres i skranken - det vil sige alle førstegangsbrugere af inhalationsmedicin samt alle eksisterende brugere, der har problemer med deres inhalationsteknik. Tjek på inhalation kan forebygge, identificere og løse problemer, som skyldes forkert eller uhensigtsmæssig inhalationsteknik.

Når du tilmelder dig

Når du tilmelder dig certificering i Tjek på inhalation, får du tilsendt en elektronisk test, som du skal bestå. Desuden skal du gennemføre mindst fem ydelser og have foretaget en faglig vurdering. Ydelser og faglig vurdering skal være dokumenteret med apotekerens underskrift.

Recertificering omfatter at bestå en ny elektronisk test, at gennemføre fem ydelser indenfor de seneste seks måneder og at være blevet fagligt vurderet indenfor det sidste år. Ydelser og faglig vurdering skal være dokumenteret med apotekerens underskrift.

Apotekets medicingennemgang

Medicingennemgang består af tre ydelser:

Teknisk medicingennemgang

Teknisk medicingennemgang, der er et tjek af borgerens medicinering, dvs. om den følger retningslinjer for rationel lægemiddelanvendelse. Teknisk medicingennemgang gennemføres ud fra en opdateret medicinliste. Hvis det er muligt, suppleres medicinoplysningerne med data om borgerens helbred, diagnoser m.m.

Medicingennemgang til kunder i skranken

Medicingennemgang til kunder i skranken er en samtale med kunden om vedkommendes medicin på baggrund af en Teknisk medicingennemgang. Efter samtalen kan du henvende dig til kundens læge med forslag til at ændre lægemiddelbehandlingen, eller kunden kan selv tale med lægen om det. Baggrunden for dialogen med lægen for en udfyldt formular til fund og forslag, som er udfyldt sammen med kunden. Samtalen kan suppleres med en opfølgende samtale efter behov.

Medicingennemgang til borgere på plejehjem, botilbud og i hjemmeplejen

Medicingennemgang til borgere på plejehjem, botilbud og i hjemmeplejen er en dialog med plejepersonale om borgerens medicin på baggrund af en Teknisk medicingennemgang. Efter dialogen kan du henvende dig til borgerens læge med forslag til at ændre lægemiddelbehandlingen, eller personalet kan tale med lægen om det. Baggrunden for dialogen med lægen er en udfyldt Formular til lægemiddelrelaterede fund og forslag, som du har udfyldt sammen med plejepersonalet. Samtalen kan suppleres med en opfølgende samtale efter behov.

Når du tilmelder dig

Når du tilmelder dig certificering i Apotekets medicingennemgang, får du tilsendt en elektronisk test, som du skal bestå. Du skal derefter løse case- og essayopgaver, som du får tilbagemelding på. Og du skal udføre fem medicingennemgange dokumenteret med apotekerens underskrift. Du kan hente blanketten herunder.

Recertificering omfatter at gennemføre ti ydelser dokumenteret med apotekerens underskrift. Du skal beskrive to af dem detaljeret. Desuden skal du deltage i en temadag med faglig sparring.

Kvalitetssikring af medicinhåndtering

Formålet med ydelsen er at støtte kvalitetssikring af medicinhåndtering på fx plejehjem eller botilbud ved hjælp af apotekets kompetence inden for kvalitetsstyring og dokumentation. Målet er, at plejehjemmet eller botilbuddet opfylder lovgivningens krav om sikkerhed i medicinhåndtering, og at de udvikler kvaliteten heraf. Målet er også at bidrage til at skabe sikkerhed og tryghed ved medicinhåndtering for såvel borgere som personale.

Når du tilmelder dig

Når du tilmelder dig certificering af Kvalitetssikring af medicinhåndtering, får du tilsendt en elektronisk test, som du skal bestå. Du skal derefter besvare en skriftlig opgave, som du får tilbagemelding på. Og du skal udføre en ydelse dokumenteret med apotekerens underskrift. Når alle dele er gennemført modtager du certificeringen.

Recertificering omfatter at gennemføre en ny elektronisk test og gennemføre to ydelser dokumenteret med apotekerens underskrift. Desuden skal du deltage i en temadag med faglig sparring.

Kontakt os
kristin_rose_primdahl
Kristin Rose Primdahl
Projektsekretær
+45 48 20 61 75