Recertificering til Medicingennemgang - Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse

Recertificering til Medicingennemgang - Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse

Recertificering til MGG kan ske ved, at farmaceuten, inden certifikat udløber, indsender dokumentation for, at certifikatet fortsat skal være gældende.

Der skal dokumenteres at farmaceuten har:
  • gennemført 10 ydelser inden for de seneste 3 år, dog mindst 3 ydelser det sidste år
  • detaljeret dokumentation af 2 ydelser (se nedenfor)
  • deltaget i mindst 1 faglig sparring.

En certificering/recertificering gælder i 3 år. En detaljeret beskrivelse kan findes og læses på Danmarks Apotekerforeningsmedlemsside, under Apotek/ sundhedsydelser/certificering.

Kursusfakta
Format
Certificering
Pris i år
500 kr. ekskl. moms
Tilmeld dig her
Start når det passer dig, Online
Tilmeld dig her
Start når det passer dig, Online