adobestock_486019808

Fælleskursus - mentalisering

Hvor og hvornår

Dette tilbud består af 1 dag med apotekets medarbejdere efterfulgt af feedback på skrankeekspeditioner.

Datoen fastlægges i samarbejde med jer.

Hele personalegruppen kan deltage

 

Om uddannelsen

Formålet med denne uddannelse er at blive bedre til at møde kunder der hvor de er – og herunder at blive bedre til at forstå og tale med kunder om det der er vigtigt for dem.

Omdrejningspunktet i uddannelsen er mentalisering, som handler om, hvordan du bliver bedre til at forstå kunden og dig selv, og hvordan de to ting hænger sammen. Uddannelsen er en kombination af præsentation af ny viden, case-arbejde og træning. Derigennem bliver du fortrolig med begreber som det mentaliserende mindset, mentaliserende kommunikation og hvordan du kan bruge det i din hverdag på apoteket.

 

Mentalisering - hvad er det?

Hvis man er mentaliserende, så betyder det, at man konstant er bevidst om, at ens kunde/kollega har mentale tilstande, som adskiller sig fra de mentale tilstande, man selv har – at have sind på sinde. Det er derfor vigtigt at møde kunden/kollegaer med accept, sindsro og interesse. Ved at lære at mentalisere kan du bedre forstå kundens/kollegaens tanker, følelser, behov og perspektiver samt bedre forstå dine egne reaktioner på kundens/kollegaens adfærd og kommunikation.

Uddannelsen er bekrevet vedr. indhold og er også evalueret. Det finder du her
Du kan læse mere om uddannelsens indhold her

miniature
Kontakt os
Billede mangler
Kursussekretariatet
+45 48 20 61 60