Krav og metoder til intern træning

Tilrettelæggelse af effektiv træning

Træning af personale er essentiel for at leve op til kravet ”Korrekt fremstilling af lægemidler afhænger af personalet”. På kurset lærer du, hvordan træning kobles med læring og udbytte.

Alle medarbejdere, hvis arbejde kan påvirke produktkvaliteten, skal ifølge EU GMP-reglerne trænes. Hvor effektiv denne træning er, afhænger blandt andet af, hvor godt den er planlagt, hvor klare læringsmålene er og om man forstår at evaluere træningens praktiske effekt. Derudover er vi ikke ens og har forskellige præferencer for kommunikation og læring.


På kurset får du kendskab til myndighedernes krav til intern træning, og vi diskuterer virksomhedernes forskellige måder at opfylde kravene på. Herunder krav til udførelse af træning, dokumentation og arkivering.

Vi dykker ned i en enkel måde at anskue lærings- og kommunikationsstile på, og diskuterer hvilken betydning det har for træningens effektivitet at være meget bevidst om dette ved planlægning og udførelse af træning. På kurset berører vi også mulige motivationsbarrierer hos den, som skal trænes.
Du får redskaber til at identificere træningsbehov samt at gennemføre, dokumentere og evaluere træning. På kurset vil vi gennemgå forskellige metoder til effektiv træning og dele erfaringer. Vi belyser vigtigheden i den gode forberedelse og fortæller, hvad der skal overvejes i forbindelse med planlægning af intern træning.
Hele vejen igennem kurset lægger vi vægt på at oplæg suppleres med deltagernes egne erfaringer, så alle kan komme hjem med inspiration til den praktiske håndtering af træning. 

 

På dette kursus møder du:

Hanade Bahash, Uddannelseskonsulent, Pharmakon
Louise Schou Petersen, Uddannelseskonsulent, Pharmakon

English abstract
Kursusfakta
Format
2 dage
Pris i år
10.400 kr. ekskl. moms, overnatning ikke inkluderet
Vi arbejder på at finde en ny dato
Få besked via nyhedsbrev, når kurset oprettes
Tilmeld nyhedsbrev

Dine fordele ved at vælge dette kursus

Dit udbytte

 • du kender myndighedernes krav til intern træning
 • du har redskaber til at gennemføre, dokumentere og evaluere træning
 • du kan koble læring og udbytte for en mere effektiv træning.

Din virksomheds udbytte

 • din medarbejder forstår, hvordan trænet personale sikrer korrekt fremstilling af lægemidler
 • din medarbejder ved, hvordan kravene til træning implementeres
 • din medarbejder kan tilrettelægge en effektiv træning.
Jeg synes det var godt forberedt og gennemført. Jeg har især synes at det har været super med afvekslingen i at dele og reflektere i plenum efter udførsel og opgaver/cases efter vi har gennemgået noget mere bagvedliggende information eller teori.
Evaluering af kurset
Engagerede undervisere og masser af erfaringsdeling fra både kursister og undervisere.
Evaluering af kurset
Generelt har jeg fået gode inputs til, hvordan vi kan lave en bedre træning og har fået en god forståelse for hele flowet for en træning.
Evaluering af kurset

Målgruppe

Kurset er til alle, som gerne vil blive bedre til at planlægge, gennemføre og evaluere træning. F.eks. medarbejdere med ansvar for virksomhedens interne træning og træningssystemer.

Kursusagenda

Kurset er et 2-dages kursus uden overnatning

 

Dag 1: 09.00 - 16.00

 • Lærings- og kommunikationsstile
 • Identifikation af træning
 • Krav til træning
 • Erfaringsudveksling

Dag 2: 09.00 - 16.00

 • Effektiv træning
 • Evaluering af træningens praktiske effekt
 • Hvordan vil jeg bruge min nye viden

Kurset er en blanding af oplæg, opgaver og erfaringsudveksling.

Dato kommer snart
Hold øje med hjemmesiden eller kontakt os for at få direkte besked, når kurset oprettes
Kontakt os