Gitte Reventlov Husted

Udviklingskonsulent, Cand.cur., Ph.d., SD., sygeplejerske

Gitte Reventlov Husted er udviklingskonsulent på Pharmakon i afdelingen for Forskning- og Udvikling. Hun uddannet sygeplejerske, har en Sundhedsfaglig Diplom i pædagogik og sygepleje, en kandidatgrad i sygeplejevidenskab (Cand. Cur.) og en Ph.d. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Gitte Reventlov Husted
Gitte Reventlov Husted
Udviklingskonsulent, Cand.cur., Ph.d., SD., sygeplejerske

+45 48 20 61 92

Gitte er projektleder for projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis.

Primære forskningsområder

  • Udvikling og evaluering af brugerinvolverende interventioner, der tager afsæt i brugernes behov.
  • Udvikling og evaluering af dialogværktøjer, som både støtter den sundhedsprofessionelle fra apoteket og borgeren/kunden/pårørende til at fokusere på det, som er vigtig for borgeren/kunden/pårørende i mødet.
  • Samarbejdsmodeller mellem apotek og anden part i det danske sundhedsvæsen.

Gitte har arbejdet med forskning og udvikling med fokus på interaktionen mellem patienter og sundhedsprofessionelle gennem brugerinvolverende metoder i 15 år. Gitte har bl.a. udviklet og testet dialogredskaber, kommunikationsmodeller, og kommunikationstræningsprogrammer for tværfaglige sundhedsprofessionelle.

Indenfor apoteksforskning har Gitte evalueret en samarbejdsmodel til brug for samarbejde mellem apotek og kommune med henblik på at hjælpe sårbare borgere, som har brug for sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

Gitte har testet og evalueret et australsk støtteprogram, hvis formål var at hjælpe apoteket til at træffe strategiske beslutninger om levering af sundhedsydelser på apoteket.

Før Gitte kom til Pharmakon, har hun bl.a. været ansat som intensiv og pædiatrisk sygeplejerske, som forsker på Steno Diabetes Center, Region Hovedstaden, Sundhedsfremme og Forebyggelsesafdelingen, og som forsker på Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital.

Derudover har Gitte stor erfaring som vejleder både på master-, kandidat- og Ph.d.- niveau samt mange års erfaring som underviser.

Relevante aktiviteter

Medlem af følgegruppen for ’Lær at tackle hverdagen som pårørende’ (Komiteen for Sundhedsoplysning) - læs mere her

Har erfaring som peer-reviewer for 2 videnskabelige tidsskrifter, Journal of Advanced Nursing og Diabetic Medicine.

adobestock_198480414_relevante-aktiviteter