Gitte Reventlov Husted

Udviklingskonsulent, Cand.cur., Ph.d., SD., sygeplejerske

Gitte Reventlov Husted er uddannet sygeplejerske, har en Sundhedsfaglig Diplom i pædagogik og sygepleje, en kandidatgrad i sygeplejevidenskab (Cand. Cur.) og en Ph.d. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Gitte Reventlov Husted
Gitte Reventlov Husted
Udviklingskonsulent, Cand.cur., Ph.d., SD., sygeplejerske

+45 48 20 61 92

Gitte har mange års erfaring med brugerinddragelse i forskning i og udvikling af sundhedsrelaterede indsatser og har desuden en særlig interesse for kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Primære arbejdsområder

  • Udvikling, evaluering og afholdelse af uddannelse i mentalisering på apotek
  • Udvikling og evaluering af brugerinvolverende interventioner, der tager afsæt i brugernes behov
  • Udvikling og evaluering af dialogværktøjer til brug på apoteket
  • Apotekers rolle i at støtte pårørende til patienter med kronisk sygdom, herunder undervisning i sikker medicinhåndtering
  • Samarbejdsmodeller mellem apotek og anden part i det nære sundhedsvæsen
  • Afdækninger af kunders opfattelse af apotek
  • Udvikling af sundhedsydelser på apotek.

Relevante aktiviteter

Gitte er medlem af følgegruppen for ’Lær at tackle hverdagen som pårørende’ (Komiteen for Sundhedsoplysning) - læs mere her.

Gitte har desuden erfaring som peer-reviewer for to videnskabelige tidsskrifter, Journal of Advanced Nursing og Diabetic Medicine og har erfaring som vejleder både på master-, kandidat- og Ph.d.- niveau samt mange års erfaring som underviser.