adobestock_233533602_behandlerfarmaceut

Uddannelse til behandlerfarmaceut

Hvad er en behandlerfarmaceut?

Behandlerfarmaceuter har bestået uddannelse i behandlerfarmaci og har Styrelsen for Patientsikkerheds autorisation til:

  • At ordinere dosisdispenseret medicin med tilskud af lægeordineret medicin til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination
  • At genordinere visse lægemidler, som patienten er i stabil behandling med. Et genordineret lægemiddel må kun udleveres én gang og i mindste pakning.

Hvad går uddannelsen ud på?

Formålet med uddannelsen er at give farmaceuter kompetencer til at udføre de opgaver, de bliver autoriseret til at udføre.

Uddannelsen består af en selvstudie del, to kursusdage og en eksamen.

Selvstudiedelen svarer til en dags arbejde (7-8 timer). Kursusdagene afholdes online og varer fra kl. 9-16.

Vi har udarbejdet undervisningen sammen med eksperter, fx i sundhedsjura. 

 

adobestock_119150418_implementering_raadgivning

Kursusdag 1

Kursusdag 1 består af forelæsninger, og vi har fokus på viden og færdigheder.

Vi gennemgår pligter og ansvar, herunder patientens retsstilling.

Vi taler om, hvilke lægemidler der må genordineres, og hvordan ordination af dosisdispensering med tilskud foregår.

Vi underviser i, hvad du skal fokusere på, når du som behandlerfarmaceut kommunikerer med læger og andre sundhedsprofessionelle.

Vi sætter fokus på, hvordan udstedelse af recepter, journalføring og dokumentation foregår, samt hvordan rapporteringspligten opfyldes.

adobestock_233534006_behandlerfarmaceut-kursusdag-1

Kursusdag 2

På kursusdag 2 samles vi til online undervisning i hold af ca. 30.

Her har du mulighed for at afklare eventuelle spørgsmål, og du skal arbejde med konkrete cases, så alle forhold omkring den praktiske udførelse af behandlerfarmaceutens kompetencer afprøves. Det gælder både ordination af dosisdispensering med tilskud og genordination af visse receptpligtige lægemidler.

pha_9212_behandlerfarmaceut-kursusdag

Uddannelsen afsluttes med eksamen

Efterfølgende kan du søge autorisation som behandlerfarmaceut hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som udsteder autorisation til den enkelte farmaceut.

Klik her for at komme til Styrelsen for Patientsikkerheds side hvor du kan søge autorisationen

Se hvor og hvornår

Deltagelse i kursusdag 1 er en forudsætning for deltagelse i kursusdag 2. 

Kursusdag 1 og 2 er en forudsætning for at kunne gå til eksamen.

Kursusdag 1 online: Tirsdag den 10. maj kl. 9-16

Kursusdag 2 online: Tirsdag den 24. maj kl. 9-16 

Eksamen online: Torsdag den 2. juni kl. 08.30-9.30

Din tilmelding er bindende

Du skal være opmærksom på, at er du tilmeldt kurset og bliver forhindret i at deltage på kursets anden dag, kan du ikke få refunderet din indbetaling.

Hent pensum og supplerende læsning her
Kontakt os
kristin_rose_primdahl
Kristin Rose Primdahl
Projektsekretær
+45 48 20 61 75