adobestock_233533602_behandlerfarmaceut

Uddannelse til behandlerfarmaceut

Hvad er en behandlerfarmaceut?

Behandlerfarmaceuter har bestået uddannelse i behandlerfarmaci og har Styrelsen for Patientsikkerheds autorisation til:

  • At ordinere dosisdispenseret medicin med tilskud af lægeordineret medicin til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination
  • At genordinere visse lægemidler, som patienten er i stabil behandling med. Et genordineret lægemiddel må kun udleveres én gang og i mindste pakning.

Hvad går uddannelsen ud på?

Formålet med uddannelsen er at give farmaceuter kompetencer til at udføre de opgaver, de bliver autoriseret til at udføre.

Uddannelsen består af en selvstudie del, to kursusdage og en eksamen.

Selvstudiedelen svarer til en dags arbejde (7-8 timer). Kursusdagene holdes forskellige steder i landet og varer fra kl. 9-17.

Vi har udarbejdet undervisningen sammen med eksperter, fx i sundhedsjura. 

Se filmen herunder for en introduktion til uddannelsen.

adobestock_119150418_implementering_raadgivning
behandlerfarmaceut_film

Kursusdag 1

Kursusdag 1 består af forelæsninger, og vi har fokus på viden og færdigheder.

Vi gennemgår pligter og ansvar, herunder patientens retsstilling.

Vi taler om, hvilke lægemidler der må genordineres, og hvordan ordination af dosisdispensering med tilskud foregår.

Vi underviser i, hvad du skal fokusere på, når du som behandlerfarmaceut kommunikerer med læger og andre sundhedsprofessionelle.

Vi sætter fokus på, hvordan udstedelse af recepter, journalføring og dokumentation foregår, samt hvordan rapporteringspligten opfyldes.

adobestock_233534006_behandlerfarmaceut-kursusdag-1

Kursusdag 2

På kursusdag 2 samles vi til klasseundervisning i hold af ca. 30.

Her har du mulighed for at afklare eventuelle spørgsmål, og du skal arbejde med konkrete cases, så alle forhold omkring den praktiske udførelse af behandlerfarmaceutens kompetencer afprøves. Det gælder både ordination af dosisdispensering med tilskud og genordination af visse receptpligtige lægemidler.

Du kan efterfølgende deltage i et interaktivt webinar, hvor dine spørgsmål besvares. Det er frivilligt at deltage i webinaret.

 

pha_9212_behandlerfarmaceut-kursusdag

Uddannelsen afsluttes med eksamen

Efterfølgende kan du søge autorisation som behandlerfarmaceut hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som udsteder autorisation til den enkelte farmaceut.

Klik her for at komme til Styrelsen for Patientsikkerheds side hvor du kan søge autorisationen

Se hvor og hvornår

Deltagelse i kursusdag 1 er en forudsætning for deltagelse i kursusdag 2. Danmarks Apotekerforening har udarbejdet en fordelingsmodel, hvor det sikres, at alle hovedapoteker som minimum kan få én farmaceut tilmeldt et kursus i foråret. Derudover fordeles pladserne, så der tages hensyn til apoteker med vagttjeneste samt apoteker med flere end tre enheder.

Kursusdag 1

 
Søndag den 5. maj Korsør Comweel, Ørnumvej 6
Mandag den 13. maj Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6
Mandag den 20. maj  Århus Scandic Vest, Rytoften 3
Søndag den 26. maj Ålborg Scandic Øst, Hadsundvej 200
Onsdag den 5. juni Fredericia, Trinity, Gl. Færgevej 30

Kursusdag 2

Søndag d. 12. maj  Korsør Comwell, Ørnumvej 6
Mandag d. 13. maj Hotel Kirstine, Næstved, Købmagergade 20
Tirsdag d. 14. maj Pharmakon, Hillerød
Onsdag d. 15. maj Pharmakon, Hillerød
Tirsdag d. 21. maj Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6
Onsdag d. 22. maj Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6
Torsdag d. 23. maj Scandic Roskilde, Ved Ringen 2
Søndag d. 26. maj Århus Scandic Vest, Rytoften 3
Mandag d. 27. maj Århus Scandic Vest, Rytoften 3
Mandag d. 3. juni Ålborg Scandic Øst, Hadsundvej 200
Tirsdag d. 4. juni Ålborg Scandic Øst, Hadsundvej 200
Onsdag d. 12. juni Esbjerg, Scandic Olympic, Strandbygade 3
Torsdag d. 13. juni Fredericia, Trinity, Gl. Færgevej 30, Snoghøj
Søndag d. 16. juni Odense Scandic, Hvidkærvej 25
Mandag d. 17. juni Herning, Messecenter, Østergade 37
adobestock_251320887_behandlerfarmaceut-datoer

Datoer for eksamen

Torsdag den 6. juni og fredag den 21. juni. Testen tages elektronisk.

Din tilmelding er bindende

Du skal være opmærksom på, at er du tilmeldt kurset og bliver forhindret i at deltage på kursets anden dag, kan du ikke få refunderet din indbetaling.

Hent læsepakken her
Kontakt os
jeanette_engholm_frandsen
Jeanette Engholm Frandsen
Sekretær
+45 48 20 62 71