Parat til IT-inspektion

Kend kravene og glæd dig til myndighedsinspektioner

Med dette kursus bliver du i stand til at håndtere myndighedsinspektioner af IT-systemer. Efter kurset kender du kravene og strategierne for IT-validering. Du kan præsentere jeres validering for myndighederne, så de er overbeviste og har tillid til jeres håndtering af IT-compliance.

Dette kursus giver dig et overblik over myndighedspåtaler, regelsæt relateret til myndighedsinspektioner samt best practice for håndtering af IT- og myndighedsinspektioner.

Du får et overblik over de krav, som stilles til IT-systemer, så du både kender rammerne og den IT-compliance, som I skal imødekomme, uanset om du er praktiker, QA eller systemejer. Du bliver også præsenteret for nogle af de påtaler, som myndigheder har givet i den seneste tid, så du ved, hvad der særligt er i fokus ved inspektionerne. På den måde kan du bedre forudse, hvad I kan forvente under inspektionen.

Når det er på plads, arbejder vi videre med, hvordan I planlægger hele inspektions set-up'et, så det forløber gnidningsfrit under inspektionen. Dette indebærer både en forståelse for inspektionsprocessen, og hvordan du bruger en tjekliste til at sikre, at det hele er på plads. Gennem cases diskuterer vi, hvordan en validering eller ændring fremlægges klart og overbevisende for myndighederne.

Kurset er en blanding af oplæg og workshops, hvor der arbejdes mere i dybden med et eller flere emner.

På kurset møder du:
Anders Vidstrup, Senior IT Quality SME, NNIT A/S


Klik her for flere IT-kurser

English abstract
Kursusfakta
Format
1 dag
Vurdering
4,8 ud af 5
Pris i år
5.200 kr. ekskl. moms
Tilmeld dig her
Hillerød
9. okt.
2023

Dine fordele ved at vælge dette kursus

Dit udbytte

• du planlægger og gennemfører IT-inspektioner.
• du kender den gældende lovgivning for IT-validering
• du er klar til at vise, at IT-systemet er i compliance både internt og overfor myndighederne.

Din virksomheds udbytte

• din medarbejder ved up-front, om der er potentielle non-compliance områder
• din medarbejder sikrer, at virksomheden er inspektionsparat
• din medarbejder ved, hvordan en myndighedsinspektion af IT-systemer bør forløbe.
Anders's måde at formidle på. Kurset er levende, og indholdet med de mange gode eksempler, er enormt interessant. Ganske enkelt fantastisk. Derudover er mappen med checklisten til sidst, det rene guld.
Evaluering af kurset
Anders' evne til at formidle indholdet og store erfaring i området. Specielt dos and don'ts samt checklisten.
Evaluering af kurset
Det var ganske enkelt det bedste kursus jeg har været på i årevis. Fordi instruktøren var så dybt inde i stoffet og indtog rummet. Normalt på kurser falder engagement hen på eftermiddagen. Her kunne jeg havde taget et par timer ekstra eller mere.
Evaluering af kurset

Målgruppe

Medarbejdere, der er involveret i validering og drift af IT-systemer, og akademikere, der har ansvar for myndighedsinspektioner af IT-systemer.

Kursusagenda

09.00 - 16.45

  • Eksempler på myndighedspåtaler
  • Inspektionsprocessen og tilhørende set-up
  • Fremlæggelse af: validering af IT-systemer og ændring af IT-systemer
  • Tjeklisten – hvad bør være på plads

Kurset er en blanding af oplæg med workshops undervejs, hvor der arbejdes mere i dybden med et eller flere emner.

Tilmeld dig her
Hillerød
9. okt.
2023