QA-rollen

QA: Mester i kvalitetskontrol

Kurset sætter fokus på, hvordan du forstår og samtidig sikrer efterlevelse af GMP-kravene. Du bliver opmærksom på, hvordan du via samarbejde opnår det bedste resultat for alle aktører.

 QA-rollen (Quality Assurance) i life science er afgørende for at sikre, at produkter opfylder de nødvendige standarder for sikkerhed, effektivitet og kvalitet. Den omfatter udvikling og implementering af systematiske processer designet til at forhindre fejl og fremme kontinuerlig forbedring inden for lægemidler, medicinsk udstyr og andre relaterede områder.

QA-specialister arbejder tæt sammen med fx produktionsafdelinger for at overvåge overholdelsen af regulatoriske krav, gennemføre audits og reviews, samt håndtere kvalitetsrelaterede spørgsmål gennem produktets livscyklus. Dette sikrer, at produkterne ikke kun opfylder de lovgivningsmæssige krav, men også lever op til virksomhedernes og forbrugernes forventninger til høj kvalitet.

Som QA er du myndighedernes forlængede arm og samtidig kollega. Du fungerer som brobygger mellem strenge regulatoriske krav og dagligdagens praktiske udfordringer. Du skal derfor balancere mellem forskellige interesser.

Med fokus på GMP (Good Manufacturing Practice) krav, udruster dette kursus dig med de nødvendige værktøjer til effektivt at overvåge, kommunikere og fremme kvalitetsstandarter på tværs af dit team og organisation.

Gennem en blanding af præsentationer og workshops, lærer du at balancere myndighedsforventninger med kollegialt samarbejde, sikre tillidsfuld kommunikation og opbygge en stærk kvalitetskultur.

Vi arbejder derfor med, hvordan du

   • går fra overvågning til overblik
   • opbygger kvalitetskultur og fælles forståelse
   • dyrker samarbejdet om kvalitet
   • opnår tillidsfuld kommunikation og feedback
   • styrker relationer til samarbejdspartnere

 

I erfaringsudveksling med de andre kursister belyser vi, hvordan hverdagens dilemmaer kan håndteres, så et godt kvalitetsniveau og en tilstrækkelig dokumentation sikres.

Kurset er med til at gøre dig en endnu bedre QA’er. Du forstår dit ansvar for kvalitet, og hvordan din rolle er med til at sikre efterlevelse af kravene. Vi definerer, hvilke personlige egenskaber og værdier, der er effektfulde i QA-rollen, så du bliver endnu bedre til at formidle kravene til kvalitet og indgå i kvalitetsbeslutninger.


Kurset er en blanding af præsentationer og workshops.


På dette kursus møder du:
Monica Pulis, CMC Global Quality Business Partner, LEO Pharma A/S

English abstract
Kursusfakta
Format
1 dag
Vurdering
4,75 ud af 5
Pris i år
5.350 kr. ekskl. moms
Tilmeld dig her
Hillerød
13. sep.
2024

Dine fordele ved at vælge dette kursus

Dit udbytte

 • du har styr på kravene til QA
 • du er bedre til at formidle kvalitetskravene til kollegaer
 • du har styrket din evne til at samarbejde om kvalitet.

Din virksomheds udbytte

 • din medarbejder forstår QA-rollen i forhold til kontrol og overblik
 • din medarbejder indgår i kvalitetsbeslutninger på en konstruktiv måde
 • din medarbejder kan effektivt formidle kvalitetsstandarter på tværs af organisationen.
Monika var god præsentere QA, og god til at besvare spørgsmål og forklare QA godt.
Evaluering af kurset
Der var god kemi imellem os som kursister. Underviser var god til at fortælle om også egne oplevelser.
Evaluering af kurset
At vi som kursister fik cases at arbejde med og ikke kun bidrog med aktiv lytning.
Evaluering af kurset

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer indenfor QA og andre kvalitetsansvarlige roller, som arbejder med review, frigivelse, og betydningsfulde kvalitetsbeslutninger i samarbejde med kolleger.

Kurset er ideelt for dem, der ønsker at styrke deres kompetencer indenfor kvalitetsstyring og sikre overensstemmelse med GMP-krav.

Kursusagenda

09.00 - 16.00

 • Kravene til QA-rollen
 • Det gode review
 • Hverdagens dilemmaer
 • Udfyld din rolle godt
 • Kom godt i gang

Der er mulighed for at få diskuteret egne problemstillinger og dilemmaer på kurset.

Kurset er en blanding af præsentationer og workshops.

Tilmeld dig her
Hillerød
13. sep.
2024