Rikke Nørgaard Hansen

Afdelingsleder, Cand.pharm.

Rikke Nørgaard Hansen afdelingsleder for afdelingen for Forskning og Udvikling.. Hun er uddannet farmaceut med speciale i klinisk farmaci fra Syddansk Universitet, Sundhedsvidenskabelig Fakultet.

Rikke Nørgaard Hansen
Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder, Cand.pharm.

+45 48 20 63 79

Rikke har bl.a. ansvar for, at opgaver og projekter inden for forskning og udvikling af apotekspraksis med fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling gennemføres.

Primære forskningsområder

  • Rationel farmakoterapi
  • Apotekets bidrag til sikker medicinhåndtering på botilbud og i hjemmeplejen
  • Litteratur-reviews relateret til apotekspraksis.
  • Udvikling og implementering af sundhedsydelser på apotek.

Rikke har også ansvar for projekter, som udvikler og dokumenterer kvalitet, sikkerhed og brugertilfredshed i forbindelse med lægemiddelanvendelse i primærsektoren og ved patientovergange. Både fokus på apotekets drifts- og sundhedsfaglige udvikling og lægemiddelanvendelse i primærsektoren og ved patientovergange har fællesnævneren: ”at tjene medicinsikkerhed”, idet opgaverne og projekterne har til formål, at borgeren bruger sin medicin mere sikkert.

Rikke udvikler materialer til støtte for apotekernes faglige opgaver og projekter med fokus på rådgivning af borgerne, rationel farmakoterapi, kvalitetssikring og forbedring af medicinhåndtering på botilbud og i hjemmeplejen. Hun har fx haft ansvaret for udvikling og afprøvning af en sundhedsydelse til hjemmeplejen, hvor apotekspersonalet faciliterer hjemmeplejens dialog om udfordringer, løsninger og mulige forbedringer i deres håndtering af medicin.

Før Rikke kom til Pharmakon, var hun ansat 5 år på Region Hovedstadens Apotek som klinisk farmaceut og senere afdelingsleder for klinisk farmaceutiske ydelser. Her arbejdede hun tæt på patienten i de kliniske afdelinger. Hun fungerede som projektleder for projekter om udvikling og implementering af farmakonom- og farmaceutydelser på Nordsjællands Hospital, fx dispensering og administration af medicin, kvalitetssikring af medicinhåndtering, udskrivelsessamtaler med patient og medicingennemgang med patientsamtale.

Aktuel forskning

Rikke arbejder aktuelt på projekterne:

Aktuelt arbejder Rikke også med to litteraturundersøgelser under Evidens for apotekspraksis. Den ene fokuserer på, om der i litteraturen kan findes effekt af medicingennemgang i primærsektoren for specifikke patientgrupper. Den anden handler om opdatering af evidensen for apotekernes medicin- og compliancesamtaler.

Undervisning- og rådgivningsområder

  • Evidensen for sundhedsydelser på apotek i Danmark
  • Rationel farmakoterapi
  • Medicinsamtale og compliancesamtale
  • Det risikobaserede tilsyn på bosteder fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Relevante aktiviteter

Sidder i Det Rådgivende Udvalg på Medicinområdet under Styrelsen for Patientsikkerhed - læs mere her

Sidder i referencegruppen for den danske del af WHO-initiativet ”Medication without harm” - læs mere her

 

adobestock_198480414_relevante-aktiviteter