Kontakt os

Publikationer

Søger du den nyeste nationale og internationale viden om fx lægemiddelanvendelse, apotekspraksis eller patientsikkerhed? 

Vi publicerer hvert år flere rapporter og artikler som formidler de nyeste resultater bla. fra de forskningsprojekter vi arbejder på. 

Herunder kan du søge efter publikationer. De er emne inddelt mellem de 4 forskningsprogrammer som vi arbejder indenfor:

  • Kvalitet og sikkerhed i medicineringsprocesser (Medicinomsorg, farmaceutisk omsorg, medicineringsfejl, sektorovergange, risikogrupper mm.)
  • Den kompetente eller sårbare medicinbruger (Compliance, empowerment, patientuddannelse, kronikerprogram, implementering af medicinbehandlinger mm.)
  • Velfærdsteknologier i forbindelse med medicinering, herunder complianceteknologier (Compliance, bio feedback, intelligente medicinpakninger, medicinhuskere, velfærdsteknologier mm.)
  • Fremtidens apotek (Medicindistribution, fjernkunder, implementering af rådgivningsydelser, telemedicin, diskretion mm.)
Vis søgefeltSkjul søgefelt

Du kan afgrænse din søgning ved hjælp af felterne eller bruge fritekst feltet. Fortryd dine valg ved at klikke igen.

Søg efter periode
Publications.SearchByText
Vi fandt 148 publikationer til dig

Apoteket i Sundhedsfremme - evaluering af et australsk støtteprogram til strategisk beslutningstagning for levering af sundhedsydelser på danske apoteker

’Apoteket i Sundhedsfremme’ præsenterer resultater fra evalueringen af anvendeligheden af et støtteprogram for apoteker, som hjælp til at træffe strategiske beslutninger, om levering af sundhedsydelser på apoteket. Støtteprogrammet er baseret på en australsk ph.d.-afhandling fra University of Sydney, Faculty of Pharmacy. Rapporten beskriver kort det teoretiske fundament for det australske støtteprogram, udviklingen af materialet til en dansk kontekst samt hvordan, det er anvendt og efterfølgende evalueret.

Emne: Fremtidens apotek
Type: Rapport
Udgivet: 28-jan-2019

Cooperation between municipalities and pharmacies on local health promotion

A cooperation model for delivering health promotion and disease prevention was developed using a user driven approach between five municipalities and six pharmacies in Denmark and subsequently practiced in real life settings for three months. Municipalities and pharmacies have started a partnership in delivering health promotion services. Pharmacies and municipalities regard themselves as an extension of the healthcare system. Pharmacies are a new entrance gate to reach citizens that are otherwise rarely reached by municipalities. The citizens experience more continuity in health services when pharmacies and municipalities cooperate. The parties wish to continue their cooperation.

Emne: Fremtidens apotek
Type: Artikel
Udgivet: 17-jan-2019

”Vi har sat det lange lys på forebyggelse” Et samarbejde mellem kommuner og apoteker om lokal forebyggelse og sundhedsfremme – afprøvning af muligheder

Det tværsektorielle samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse har i de seneste år været i stigende fokus. Regeringen fremlagde i 2014 en plan for danskernes sundhed. Planen omfatter syv nationale mål, der skal danne rammen for en ambitiøs forebyggelsespolitik (1). Et af de centrale elementer i planen var, at forebyggelsesarbejde skal tage afsæt i samarbejde og partnerskaber mellem offentlige sundhedsudbydere, erhvervsliv, private organisationer og foreninger (2).

Emne: Fremtidens apotek
Type: Artikel
Udgivet: 17-jan-2019

Rapport. Afprøvning af medicinmøder med hjemmeplejen - en sundhedsydelse leveret af apotek.

”Afprøvning af medicinmøder med hjemmeplejen – en sundhedsydelse leveret af apoteket” præsenterer resultater fra evalueringen af sundhedsydelsen i den form, som de er beskrevet til de danske apoteker. Medicinmøder med hjemmeplejen er en sundhedsydelse, der kan leveres af apoteket. Med projektet, som er beskrevet i denne rapport, ønskes det at evaluere sundhedsydelsen i flere kommunale hjemmeplejeenheder for at se effekten i bredere skala og evt. tilpasse sundhedsydelsen. Rapporten beskriver, udover evalueringen af medicinmøderne, kort medicinmødernes indhold og form.

Type: Rapport
Udgivet: 17-jan-2019

Evidens for effekten af medicingennemgang

Denne rapport beskriver resultaterne af en litteraturgennemgang om evidensen for effekten af medicingennemgang leveret af apoteket. Der eksisterer ingen reviews, hvor effekten af borgerrettede medcingennemgange leveret af apotek vurderes samlet. Formålet med rapporten er derfor at samle, og give et overblik over, de vigtigste studier for borgerrettet medicingennemgang leveret af apotek.

Type: Rapport
Udgivet: 09-nov-2018

Kortlægning af kontinuitet i patienters lægemiddelbehandling i sektorovergangen

Undersøgelse viser, at de mange aktører og arbejdsfunktioner svækker kontinuiteten

Type: Artikel
Udgivet: 02-jun-2017
Vi anvender cookies til at huske nogle af de valg, du foretager på hjemmesiden. Læs mere her learn more