Optimering af apoteksansattes kompetencer: Udvikling og evaluering af materiale til håndtering af senfølger efter kræft

Optimering af apoteksansattes kompetencer: Udvikling og evaluering af materiale til håndtering af senfølger efter kræft

Ca. 58 % af kræftoverlevere oplever senfølger efter endt kræftbehandling 2,5 år efter at diagnosen er stillet. Ca. 35 % af dem mener ikke, at de fik den relevante rådgivning, som de havde behov for. Ca. 55% af kræftpatienterne i Danmark har mindst en anden kronisk lidelse, og i forbindelse med det kommer de regelmæssigt på apoteket for at hente deres medicin. Flere kræftoverlevere anvender desuden produkter, der sælges på apoteker til at lindre gener fra senfølgerne.

Derfor er vi nu i gang med at udvikle en apoteksbaseret patient-empowerment intervention til kræftoverlevere, der oplever senfølger efter kræft og/eller behandlingen heraf.

Baggrund

Formålet er at undersøge hvordan apoteksansattes faglige, personlige og organisatoriske kompetencer kan optimeres og styrkes ved at lave et kompetenceudviklingsmateriale, således at de bedre kan håndtere senfølger efter kræft.

Problemstillinger

Hvad skal kompetenceudviklingsmateriale indeholde for at klæde apoteksansatte på, så de bedst muligt kan håndtere og rådgive om senfølger for kræftoverlevere?

 • Hvilke typer viden mangler/savner apoteksansatte, hvad angår problematikken om behandling af kræftoverlevere med senfølger?
 • Hvordan kan den manglede viden formidles til apoteksansatte i kompetenceudviklingsmaterialet?
 • Hvad ønsker kræftoverlevere/kræftpatienter med senfølger af apotekerne og apotekspersonalet
 • Hvordan forbedres apoteksansattes faglige, organisatoriske og personlige kompetence vha. kompetenceudviklingsmaterialet?
 • Hvordan opfattes kompetenceudviklingsmateriale af de apoteksansatte?

Projektets design og metode

 • Dokumentarmetoden:
  • Anvendes til finde relevant viden fra tidligere studier, med henblik på at komme frem til hvad kompetenceudviklingsmaterialet bør indeholde. Der fokuseres både på sundhedsprofessionelles holdning og patientperspektivet.
  • Der tages udgangspunkt i resultater fra fire tidligere studier under projektet; en spørgeskemaundersøgelse til apotekspersonale, en spørgeskemaundersøgelse med Kræftens bekæmpelses brugerpanel, interviews med sundhedsaktører og fokusgruppeinterviews med kræftoverlevere med senfølger.
 • Udformning af kompetenceudviklingsmateriale baseret på resultater fra dokumentarmetoden og en litteratursøgning om emnet.
  • Semistrukturerende Interview:
  • Interview med apoteksansatte (farmakonomer, farmaceuter og apotekere)

Formålet er at evaluere kompetenceudviklingsmaterialet

Tidsplan

Tidspunkt

Opgave

November 2023

Projektbeskrivelse for styregruppen i NUAP

November 2023

Udkast til kompetenceudviklingsmateriale

December (2023)

Interview og Transskribering af interview

December (2023)

Databehandling

Januar (2024)

Rapportaflevering

Organisering

Projektet er et specialeprojekt udformet af en farmacistuderende fra Københavns Universitet

Hovedvejleder er professor Lotte Stig Nørgaard fra Institut for Farmaci, KU
Bivejleder er Nadia Lund Olsen fra Kræftens Bekæmpelse.

Referencer

[1] https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/2/10212/1679906962/kb_holdningspapir_senfoelger_marts2023_end_200323_.pdf

[2] https://www.cancer.dk/fagfolk/rapporter/kraeftpatienters-behov-og-oplevelser-med-sundhedsvaesenet-under-udredning-og-behandling-2017/?gclid=CjwKCAjwsKqoBhBPEiwALrrqiDYGtSr2rA-uQclThFZXYq8-Adk1nla-NfLN0loDd5YrU-WGFjxKsBoCHBEQAvD_BwE

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32632149/

[4] https://www.mdpi.com/1660-4601/20/3/2287

Projektfakta
Finansiering
Projektet er ikke finansieret og kræver ikke financiering.
Kontakt
Startdato
22. nov. 2023