Rolig og skarp til myndighedsinspektion

Få skovlen under nervøsiteten og kom troværdigt gennem myndighedsinspektionen

Lær at tøjle nerverne og bevare din troværdighed, så du kommer optimalt igennem inspektionen. Kurset fokuserer på præsentationsteknik, troværdighed, og hvordan du hviler i din viden.

Når nervøsiteten tager over til en myndighedsinspektion, kan det undergrave din faglighed. Nervøsitet kan endda være en betydelig stresspåvirkning.

På kurset lærer du konkrete greb, der skaber overblik og præcision, og du afprøver, hvordan du kan tøjle nervøsiteten, så den ikke forstyrrer dit budskab og din fremlæggelse.
Du får desuden en model for, hvordan du kan håndtere hårde spørgsmål og afbrydelser og endelig får du også mulighed for at træne dine nye evner i trygge rammer.

Kurset består af faglige oplæg, diskussion og et træningsforløb, hvor du praktiserer din nye viden. På den måde sikrer vi, at du kommer fra kurset med ny viden og evner, som du kan bruge med det samme.

Efter dette kursus kan du fremlægge faglige pointer troværdigt, overbevisende og sikkert til myndighedsinspektioner og i lignende situationer.

På dette kursus møder du Facilitator Anders Greis

Kursusfakta
Format
1 dag
Pris i år
5.350 kr. ekskl. moms
Tilmeld dig her
Hillerød
2. okt.
2024

Dine fordele ved at vælge dette kursus

Dit udbytte

• du kan fremlægge faglige pointer til myndighedsinspektioner o. lign., uden at nervøsiteten stjæler billedet
• du får et skærpet fokus, så du kan håndtere modstand, når du fremlægger uden at miste troværdighed
• du oplever en væsentligt lavere stresspåvirkning i forbindelse med inspektioner.

Din virksomheds udbytte

• din medarbejder kan fremlægge fagligt indhold troværdigt, overbevisende, præcist og uden nervøsitet
• din medarbejder medvirker positivt ved inspektioner
• din medarbejder oplever inspektioner, som en god arbejdsopgave.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der præsenterer og/eller holder faglige oplæg i forbindelse med myndighedsinspektioner o. lign.

Kursusagenda

09.00 – 16.00

• Tjek-ind, introduktion og fokus på deltagernes virkelighed
• Vidensoplæg om nervøsitet og præsentationer
• Talesituationen og den effektive positionering - Ciceros Pentade og Aktantmodellen
• Afbrydelser og hårde spørgsmål - sådan håndterer du dem
• Krop og stemme - medspiller eller modspiller
• Trænings-sessions med feedback
• Afrunding med fokus på næste action-point for deltagerne

Kurset er en blanding af teoretiske indlæg og opgaveøvelser.

Tilmeld dig her
Hillerød
2. okt.
2024