adobestock_93170235

Bliv klar til job i life science

Efter 6 ugers jobrettet AMU-kursus er du godt forberedt til arbejdsopgaverne i life science virksomheder. Life science virksomhederne efterlyser grundige og dygtige medarbejdere, så er du en af dem, der er god til at følge en procesbeskrivelse, god til at beskytte produkternes kvalitet og god til at forebygge, at der sker fejl, så er du, uanset om du er ufaglært eller faglært, klar til AMU-kursus på Pharmakon.

Hvad betyder et AMU-kursus for dig?

Du får fundamentet til at være en værdifuld medarbejder i life science industrien. Du kan forstå processerne og baggrund for arbejdet, og du forstår branchen og de jobs, der skal udføres. Til jobsamtalen kender du til forholdene omkring jobbet og har overskud til at spørge mere detaljeret, så du på den måde viser dine kompetencer på en troværdig måde.

adobestock_503176351

Er et AMU-kursus noget for dig?

Har du lyst til at vide mere om kravene til lægemidler, og vil du forstå, hvad det så betyder for dine arbejdsopgaver, så kan vores AMU-kurser være noget for dig. Vi introducerer dig både for lovgivning, krav til dokumentation, mikrobiologi og adfærd, så du kender baggrundene til, hvorfor processerne er, som de er.

AMU-kurserne er målrettet faglærte og ufaglærte personer, der arbejder eller søger arbejde i life science industrien. Det betyder, at du kan deltage uden at have en uddannelse i forvejen. Hvis du er faglært med en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse fx en praktisk uddannelse som tømrer eller elektriker, kan du også deltage.

pharmakon-august19-4

Medarbejdere søges til attraktiv branche

Er du ledig, så kig med her. Som dagpengeberettiget ledig har du ret til at deltage på enkelte AMU-kurser eller hele kursuspakken for ledige. Vores AMU-kurser er godkendt på den nationale positivliste og også flere regionale positivlister. Det betyder, at dit jobcenter får refunderet en del af pengene for kurset.

Hvad er life science?

Life science industrien er de virksomheder, der producerer lægemidler, medicinsk udstyr og bioteknologiske produkter. Den danske life science industri er førende på verdens plan og leverer produkter af høj kvalitet. Det er også et område, der fortsat er i vækst, og der sker hele tiden en udvikling af kravene og teknologierne, som kræver efteruddannelse af medarbejderne. Branchen omfatter også de virksomheder, der tilknyttet disse produktioner, eller som er leverandører.

Beskrivelse af kurserne

6 ugers jobrettet AMU-kurser er målrettet ufaglærte og faglærte. Du får forklaret kravene trin for trin på en håndgribelig måde, som du direkte kan bruge i dit arbejde. Du kan derfor regne med at få praktisk viden, som du kan anvende direkte i dit arbejde.

Vi har lavet en uddybende beskrivelse af de AMU-kurser, som vi udbyder. Der fremgår både undervisningsministeriets formål med kurset, vores beskrivelse af forløbet og hvad udbyttet er.
Du kan læse mere, om hvad de enkelte kurser indeholder, og hvor lang tid de varer ved at klikke på kursustitlen.

AMUkvalitet
www.amukvalitet.dk kan du finde Pharmakons evalueringsresultater for AMU-kurserne. Her får du indsigt i kursusudbytte, lærerens indsats samt kursusform og -indhold. Besøg siden for at se, hvordan tidligere deltagere har vurderet deres oplevelser og udbytte af kurserne.

Kursuspakken til ledige

Kursuspakken giver dig en baggrund for at forstå, hvordan lægemidler fremstilles og kontrolleres, og målet er, at du lærer at medvirke til dette. Du får kendskab til både GMP-reglerne og andre standarder. Du kommer igennem krav til personlig hygiejne og adfærd på de rene områder. Og du lærer at arbejde efter instruktioner og forskrifter.

Der er ingen forudsætninger for at deltage i kurset, og du behøver ikke at have erfaring fra branchen i forvejen.

Kursuspakken består af seks kurser med en samlet varighed på 28 dage, som skal tages over 3-6 måneder. Kurserne udbydes af Pharmakon:

Økonomi

Du har mulighed for at opnå uddannelsesydelse, når du er på et AMU-kursus. Det skal aftales med dit jobcenter.

Tilmelding sker ved, du kontakter din A-kasse eller jobcenter for at få mere information.

Hvad koster det?

Prisen er 208 kr. ekskl. moms pr. dag, hvis du er i AMU-målgruppen (deltagere i job med en erhvervsuddannelse eller ufaglært).

Hvis du er ledig, så tal med din a-kasse eller jobcenter i forhold til at betale for din deltagelse på AMU-kurser.

adobestock_181658250_praktiske_oplysninger

Vi sender en faktura til din arbejdsplads eller A-kasse/jobcenter per mail senest 10 dage før kursusstart. Betaling skal ske inden kursusstart for, at du er sikret en plads.

Hvis du har en videregående uddannelse, som du ikke har brugt de seneste 5 år, så kan du søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Det gør du på voksenuddannelse.dk. Du kan også finde mere information på veug.dk.

Hvis der er lang vej til Pharmakon

Hvis du bor mere end 60 km fra Pharmakon, kan du få tilskud til at bo og spise på Pharmakon. Tilskuddet er 550 kr. pr. døgn. Du kan kontakte os for at få et tilbud på dette.

Bekendtgørelse om tilskud til kost og logi

pharmakon_sept2018-3_hotelvaerelse
dsc_0127

Du kan også få noget at spise på Pharmakon

Du kan købe morgenmad, frokost og aftensmad på Pharmakon. Vi sender en bestillingsblanket til dig sammen med deltagerbrevet. Den kan du udfylde og aflevere til vores reception, når du kommer, og så sørger vi for mad til dig.

Du kan også vælge selv at tage en madpakke med. Vi stiller et køleskab til rådighed, så madpakken stadig er frisk senere på dagen. Du kan også låne en mikrobølgeovn, hvis du vil have maden lunet.

Du kan købe sodavand i vores reception, og du må også gerne selv medbringe sodavand.

pharmakon-juni-2021-7

Ved aflysning

Vi kan desværre være nødt til at aflyse, hvis der ikke er deltagere nok på kurset. Hvis det sker, vil du blive tilbudt en plads på det næste kursus. Hvis din virksomhed vil være sikker på, at kurset holdes, kan vi aftale en pris, hvor din arbejdsgiver betaler for et fuldt hold. På den måde er I garanteret gennemførsel uanset antal tilmeldte, eller hvis andre udebliver eller afmelder.

Hvis du melder fra eller ikke kommer

Tilmeldinger behandles efter 'Først til mølle' princippet.

Det er vigtigt at melde afbud, hvis du bliver forhindret i deltage. Framelding skal ske telefonisk eller skriftligt og så hurtigt som muligt, så pladsen kan tilbydes til en anden.

Vær opmærksom på følgende:

  • Hvis du melder fra senere end en uge før uddannelsens første dag betaler din arbejdsgiver 1.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 timer og 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 timer.
  • Møder du ikke op på uddannelsens første dag betaler din arbejdsgiver 2.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 timer og 3.500 kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 timer.

Hvis din arbejdsgiver kan dokumentere, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling.

Se Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse

Hvorfor skal du vælge Pharmakon?

Vi kender branchen og de arbejdsopgaver, som du typisk har, fordi vi selv har arbejdet i life science og stadig har en tæt kontakt med medarbejdere i branchen. Vi har også mange års erfaring med at undervise og forklare reglerne på flere måder. Underviserne har udover en faglig baggrund også taget en pædagogisk efteruddannelse. Du får derfor en grundig gennemgang, som er både konkret og praksisnær, så du lettere kan arbejde videre i dit nuværende job. Hvis du ønsker at søge job i life science industrien, så giver vores kurser dig et godt grundlag for at søge.

Når du vælger et AMU-kursus på Pharmakon, får du samtidig et indblik i den kultur, som er i life science virksomheder – det er ikke noget vi underviser i, men du får lynhurtigt tunet ind på, hvad der forventes af dig som medarbejder og kollega.

Pharmakon er godkendt af undervisningsministeriet til at udbyde AMU-kurser. Rammen for dette hedder FKB 2784 – Produktion af medicinalprodukter, og indeholder mål for de enkelte kurser, som Pharmakon opfylder.

Kontakt Elizabeth, hvis du er i tvivl
elizabeth_ruelykke_kristensen
Elizabeth Ruelykke
Kursuskoordinator
+45 48 20 62 64