GDP e-kursus

E-kurset giver dig en introduktion til GDP-vejledningen.

GDP er en forkortelse af ”God Distributionspraksis" eller "Good Distribution Pratice". GDP-vejledningen beskriver, hvordan lægemidler skal håndteres, så de når sikkert frem til forbrugeren.
Viden om GDP er vigtig uanset, om du transporterer lægemidler med fly, skib eller i bil, lagerholder lægemidler eller på anden måde er involveret i transport og lagerhold af lægemidler.

E-kurset kan afsluttes med en test, som dokumenterer dit kendskab til GDP. 
E-kurset gennemgår med praktiske eksempler de væsentlige pointer i GDP-vejledningen.

adobestock_135442857_gdp_ekursus

Bestil GDP e-kursus

Klik her og gå til e-butikken

Med et e-kursus får du en introduktion til GDP-vejledningen. E-kurset kan afsluttes med en test, som dokumenterer dit kendskab til GDP.

Tag et GDP e-kursus, hvis du

  • vil forberede dig til GDP-træning
  • tidligere er blevet GDP trænet og har brug for genopfriskning
  • gerne vil dokumentere din interesse for distribution af lægemidler i forhold til jobsøgning.

Myndighederne kræver GDP træning for alle, der skal håndtere lægemidler.
E-kurset er ikke tilstrækkelig kursusaktivitet i forhold til det.
Se andre kurser om GDP.

adobestock_197418490-_gdp-e-kurser

Sådan tager du et GDP e-kursus

Du gennemgår e-kurset som selvstudie ved hjælp af praktiske opgaver, som du skal tage stilling til. Vi anbefaler, at du finder GDP-vejledningen frem og læser i denne samtidig med, at du gennemgår e-kurset.

Det tager ca. 2 timer at gennemgå alle opgaverne, og det er muligt at gå til og fra. E-kurset indeholder en test. Svarer du rigtigt på 80 % af spørgsmålene, sender vi et testbevis. Du kan gentage testen, så mange gange du vil.

adobestock_117420444_certificering

Bestil adgang til GDP e-kursus

Myndighederne kræver GDP træning for alle, der skal håndtere lægemidler.
E-kurset er ikke tilstrækkelig kursusaktivitet i forhold til det.

Du har personlig adgang i 6 måneder for 930 kr. ekskl. moms (1.162,50 kr. inkl. moms).

Bestil GDP e-kursus

 

Bestiller du på vegne af et jobcenter eller fagforening?


Bliver udgifterne til e-kurset dækket af et jobcenter eller en fagforening?

Klik her for vejledning

Mere interesseret i GMP?

Måske er du mere interesseret i GMP e-kursus.

Du finder information om det her.

adobestock_125965353_gmp
Kontakt
lis_jensen
Lis Jensen
Projektmedarbejder, Farmakonom
+45 48 20 61 91